ANNONS

Grön dyrgrip

Gissar att Sveriges dyraste gran förgyllt julen i Grängesberg.

Dess miljövänlige vårdare valde att låta den göra dubbel nytta genom att göra sig besväret att lämna sin gran i en av de containrar avsedda för ändamålet som vällovligt ställts upp på centrala platser i samhället.
Färden mot nästa destination, en flismaskin som parkerats i centrala Ludvika, gjordes i ensamhet.

De ambitiösa återvinnare som på detta vis påtagit sig det miljöansvar som återvinning av uttjänta julgranar ofrånkomligen innebär fick inte den lön för sin möda som de så väl förtjänat.

Tror inte på teorin att folk inte är ett barr miljömedvetna i Gränges. Lutar mer åt att steget mellan tanke och handling kan ha blivit en aning för utsträckt.
Såhär i efterhand kan konstateras att det kostar flis att på detta sätt eftersträva ökad miljömedvetenhet i Grängesberg.

Den praktiska tolkningen av ordet snöröjning har visat sig vara högst varierande. Lite som en dialekt där även små geografiska skillnader kan vara av stor betydelse.
Bilburna Borlängebors röster står inte riktigt att känna igen denna vinter då det mål de under övriga årstider talar tillförs ett vibrato. Förklaringen står att finna under hjulen på deras bilar. Underlaget på vägarna i stadens centrala delar för tankarna till den alpina grenen puckelpist.
Snöröjning i ordets trafiksäkra tolkning kräver kunskaper och utrustning lämpad för uppgiften.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS