ANNONS

Miljöpartiet i Falun lade i år för första gången en egen grön budget.
Foto: Sonny Jonasson

Grön budget med fokus på miljömål

FALUN. Miljöpartiet i Falun presenterade nyligen sitt förslag till budget för 2022-2024. Bland satsningarna märks ökat fokus på bland annat Agenda 2030, vård, skola och omsorg. ”Utgångspunkten för årets budgetförslag från Miljöpartiet de gröna i Falun är att kommunen ska ta sitt fulla ansvar för att uppnå de sjutton odelbara målen i Agenda 2030”, redogör partiet i budgetdokumentets inledning via ordföranden och gruppledaren Maj Ardesjö.
Miljöpartiet i Falun lade i år för första gången en egen grön budget.
Man kommunicerade också att denna innehåller stora satsningar.
Partiet presenterade i samband med rena siffror också den vision som ligger till grund för de finansiella ambitionerna.
I denna framträder en tydligt formulerad vilja att främja partiets gröna värden via en målsättning att ”på allvar ställa om till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.”
Häri avses bland annat att:
❚ Falu kommun ska ta nödvändiga steg mot uppfyllande av Agenda 2030 och Sveriges miljömål.
❚ Solidaritetsområden: kommande generationer, världens alla människor och med djur, natur och det ekologiska systemet.
❚ Tuffare tempo i klimatarbetet och försvarande av biologisk mångfald.
❚ Man höjer skatten, vilket man menar är nödvändigt för att förverkliga sin vision om ett mänskligare och mer hållbart samhälle.
Dessutom föreslås ett ökat fokus på sociala företag, så kallat ideellt offentligt partnerskap (IOP).
Miljöpartiet i Falun sammanfattar delar av framtoningen som en vilja att kommunens arbete ska fokusera på utveckling framför ekonomisk tillväxt.
”Utgångspunkten för årets budgetförslag från Miljöpartiet de gröna i Falun är att kommunen ska ta sitt fulla ansvar för att uppnå de sjutton odelbara målen i Agenda 2030 samt Sveriges sexton miljömål samt det övergripande Generationsmålet. Detta är nytt, men nödvändigt, och skiljer sig avgörande från alliansens sätt att hantera dagens globala och lokala utmaningar”, meddelar man i budgetdokumentets inledning via gruppledaren Maj Ardesjö.
Maj Ardesjö, ordförande och gruppledare för Miljöpartiet i Falun. Foto: Pressbild
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS