ANNONS

Kommunstyrelsen i Norbergs kommun kommer att ge kommunledningskontoret i uppdrag att föreslå förändringar kring policyn och andra rutiner när det gäller upphandlingar. “Uppdraget är föreslå förändringar i enlighet med kommunrevisionens rekommendationer”, säger kommunalrådet Johanna Odö (S).
Foto: Pär Sönnert

Granskning visar brister inom upphandlingsverksamheten

NORBERG z Revisionsföretaget PwC har granskat upphandlingsverksamheten inom Norbergs kommun som visar bland annat att kommunstyrelsen inte har genomfört upphandlingar lagenligt.

Som Annonsbladet belyst i flera artiklar under hösten och vintern så har det funnits brister inom upphandlingsverksamheten i Norbergs kommun. Detta har bland annat lett till att kommunen JO-anmälts men att JO (Justitieombudsmannen) valt att inte granska kommunen.
De förtroendevalda revisorerna har gett i uppdrag till PwC att genomföra en granskning av Norberg kommuns upphandlingsverksamhet. Revisionen har gjort bedömningen att kommunstyrelsen inte har genomfört upphandlingar lagenligt och i enlighet med den policy och de riktlinjer som finns. Därför vill revisionen att styrdokumenten för upphandlingsprocessen ska förtydligas med ansvars- och rollbeskrivning, att rutiner ska införas för att förhindra otillåtna direktupphandlingar samt att beslutanderätten inom upphandlingsområdet ska ses över.
– Att se över policy samt riktlinjer för upphandling, delegationsordning samt andra dokument och rutiner som har med upphandlingar att göra är ett uppdrag som kommunstyrelsen kommer att ge kommunledningskontoret i samband med att kommunrevisorernas rapport hanteras av kommunstyrelsen den 10 februari. Uppdraget är föreslå förändringar i enlighet med kommunrevisionens rekommendationer, säger kommunalrådet Johanna Odö (S) i ett pressmeddelande.
Rekommendationerna från revisionen är bland annat att roller och ansvar behöver förtydligas i upphandlingsprocessen. Då delegationsordningen gett förvaltningschefer möjlighet att, inom ramen för den tilldelade budgeten, göra inköp och påbörja upphandlingar så föreslår revisionen att beslutanderätten i upphandlingsprocessen bör vara beloppsbegränsad.
Tidigare har Norbergs kommun haft en upphandlingsverksamhet tillsammans med Avesta och Skinnskattebergs kommuner, vilket upphörde vid årsskiftet. I stället är Norbergs kommuns ambition att samverka med Fagersta kommun kring upphandling.
– Det är häpnadsväckande att man nonchalerat lagstiftningen när det funnits lämpliga ramavtal att skriva under. Kommunledningen hänvisar nu till att upphandlingssamverkan skiftar från Avesta till Fagersta, men det är inte där problemet har funnits. Avesta har skött sin del, det är i Norbergs kommun som det krävs en kulturförändring, säger Christer Filipsson, från partiet Demokraterna i Norberg, till sajten upphandling24.se som också rapporterat om ärendet.
Den 1 maj vill revisionen ha fått svar på de rekommendationer som man har lämnat till kommunstyrelsen.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v5

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS