ANNONS

Granreturen januari 2019. Marcus Andersson visar en inlämnad gran.
Foto: Thomaz Andersson/Arkiv

Granretur för värme och pengar

Ludvikabornas julgranar blir, för tredje året i rad, till fjärrvärme och välgörande miljöändamål genom Granreturen.

Granreturen genomförs för att samla in så många julgranar som möjligt i Ludvika kommun. Detta görs även i år genom ett samarbete mellan VB Energi, WBAB, LudvikaHem AB och Maserfrakt AB.
Tillsammans med invånarna i kommunen kan årets julgranar på ett enkelt och miljöeffektivt sätt återvinnas och samtidigt bidra till en bättre miljö. Företagen bidrar med tre kronor per insamlad gran som sedan skänks till välgörande miljöändamål i kommunen.

Ludvikaborna uppmanas att ställa ut sin julgran vid sitt sorteringskärl senast lördag den 16 januari. Granarna hämtas sedan under söndagen av ungdomar från Ludvika Hockey.
De insamlade julgranarna flisas senare och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme.
– De som bor i villa i kommunen ställer ut julgranen bredvid sitt sorteringskärl senast lördag den 16 januari så hämtar vi granarna under söndagen den 17 januari. Boende i lägenhet kan lämna sin julgran i en av våra containrar som vi ställer ut på olika platser i kommunen, säger Patrik Hahne Karlsson, driftchef på WBAB.

Det är tredje året i rad som Granreturen samlar in julgranar i Ludvika kommun. De föregående åren har avslutats med en Flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand. På grund av rådande situation med covid-19 är dock årets Flisfest inställd.
– För varje insamlad gran skänker vi gemensamt tre kronor till ett välgörande miljöändamål här i kommunen. Ju fler granar vi samlar in, desto mer pengar kan vi skänka, berättar Christer Johansson, chef produktion på VB Energi.

Förra året gick bidraget till Stensvedens förskola i Ludvika som använde pengarna till mat och tillbehör till sina höns. Stensvedens förskola jobbar med miljö och natur på flera olika sätt och i arbetet med barnen vävs hönsen in på ett naturligt sätt.
De som är intresserade av att söka bidrag för nästa år kan kontakta Aiki Rillo via VB Energi.
Containrarna kommer att finnas på ett antal platser vid bestämda tider.

Fakta
VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med placering i Fagersta och Ludvika. Verksamheten med 62 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företaget ägs av Vattenfall (50,6 procent), Ludvika kommun (28,6 procent) och Fagersta kommun (20,8 procent). www.vbenergi.se

WBAB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. WBAB:s uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. WBAB har funnits sedan 1 juni 2016. www.wbab.se

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för innevånarna. www.ludvikahem.se

Maserfrakt AB är ett av Sveriges största företag inom maskin- och transportförmedling med verksamhet från 16 kontor i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Bolaget har 165 anställda och sysselsätter 2 300 personer. De har funnits sedan 1939 och fraktar allt från berg- och grusmaterial till paketerade och tempererade varor, gods och industritransporter. www.maserfrakt.se

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS