ANNONS

Från vänster ordförande Leif Andersson, styrelseledamot Pelle Skoog och kassör Sven-Åke Johansson företrädare för Grangärdebygdens intresseförening som nu startat en intensiv kampanj mot förslaget att lägga ner betesdjursverksamheten.
Foto: Thomaz Andersson

Grangärdebor tar strid för kossorna

LUDVIKA. Grangärdeborna är redo att kämpa för sina kossor. De tycker inte att kommunens planer på avveckling är ok.

Nu är lokalbefolkningen och folket i Grangärdebygdens intresseförening, GBI, som varit med och initierat den verksamheten, verkligen på krigsstigen.
– I går fick vi veta att kommunstyrelsens budgetberedningsgrupp i sitt förslag till fullmäktige, förordar att betesdjursverksamheten läggs ner. Detta måste till varje pris undvikas, säger Per Skoog, styrelseledamot i GBI.

Ludvikas betesdjur, kossorna, riskerar att avvecklas under 2019. Bakgrunden är att politikerna vill spara pengar. Detta är ett oerhört kortsiktigt och ensidigt tänkande och ett dumt beslut, menar GBI.

GBI skriver i sina argument att mervärdet med satsningen kring kommunala betesdjur har skapat positiva effekter på många områden, bland annat matkvalitet till äldre på äldreboenden, engagemang och involvering från barn i förskolor och skolor i verksamheten, slyröjning, kolbindning och bättre jordkvalitet.

Där framhålls också det ökade intresset från lokala entreprenörer och organisationer att satsa på lokal matproduktion och ökad djurhållning i Grangärdebygden. Detta som ett direkt samarbete och följd av den kommunala satsningen och den kompetens som byggts upp i kommunen de senaste åren.

– Vi vill att politikerna tänker om och omformulerar förslag till beslut på kommande kommunfullmäktige den 26 november. Det idag liggande förslaget om avveckling av verksamheten bör omformuleras till en översyn under 2019, där dialog och samarbete ska ske med eventuella lokalt intresserade aktörer om hur denna viktiga verksamhet kan få hållbara förutsättningar att verka på längre sikt, går inte detta ser vi helst att det fortsätter i kommunal verksamhet, förklarar Per Skoog.

Gruppen har startat en intensiv kampanj på alla fronter med opinionsyttringar.
– I nästa vecka kommer vi bland annat att ha en stor manifestation i kohagen. Vi räknar med stor uppslutning, avslutar Per Skoog.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 47 2018.

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS