ANNONS

Ulf Rosenqvist, vd på LudvikaHem AB och Ludvika Kommunfastigheter AB, är nöjd med bokslutsresultatet för 2020.
Foto: Veronica Rigtorp

Goda resultat banar väg för nyproduktion

Ludvika. Ludvikahem AB:s vd Ulf Rosenqvist ser att det goda resultatet bland annat ger förbättrar möjligheter till planerat underhåll, energi-, och miljöåtgärder samt framtida nyproduktion.

Ludvikahems resultat, efter finansiella poster uppgick för verksamhetsåret 2020 till 76,6 miljoner kronor (minus 8,2 miljoner kronor). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 48 tusen kronor (minus 889 tusen kronor). Omsättningen uppgick till 305,6 miljoner kronor (230,0 miljoner kronor) samt balansomslutningen till 931,6 miljoner kronor (996,8 miljoner kronor). Merparten av vinsten avser realisationsvinster vid fastighetsförsäljning. Siffror inom parentes avser 2019.
Ett koncernbidrag genomförs via en bokslutsdisposition med ett belopp om 75,3 miljoner kronor från Ludvikahem AB till moderbolaget Ludvika Kommunfastigheter AB. En återbetalning till Ludvikahem AB sker efter årsstämman i form av ett aktieägartillskott.

Förutom realisationsvinster så redovisar bolaget överskott tack vare ett betydligare varmare år 2020 än normalår. Lägre avskrivningar, lägre personalkostnader samt ständiga effektiviseringar bidrar också till det goda resultatet för 2020.
Under 2020 har projektet Tjädern med 52 lägenheter samt Seniorboendet i Grängesberg med 14 lägenheter färdigställts i nyproduktion. På Laggarudden pågår arbetet med ytterligare åtta lägenheter som färdigställs under 2021.
– Resultatet stärker bolagets soliditet och ger bland annat förbättrade möjligheter till planerat underhåll, energi-, och miljöåtgärder samt framtida nyproduktion. Vi står inför många både viktiga och spännande utmaningar och goda resultat skapar möjligheter till fortsatt positiv utveckling i vårt bostadsbestånd. Vi arbetar kontinuerligt med att ständigt förbättra våra befintliga bostadsområden och vi har ett stort och viktigt samhällsuppdrag med att kunna erbjuda både befintliga, men också nya kommuninnevånare en bra bostad – vilket är en tydlig framgångsfaktor och ett styrinstrument för en kommun med en stor framtidstro. Jag vill tacka alla medarbetare som alla har en tydlig och avgörande roll i bolagets goda resultat och för den framtida utvecklingen, säger Ulf Rosenqvist, vd för Ludvikahem AB och Ludvika Kommunfastigheter AB.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS