ANNONS

Fackförbundet Naturvetarna framhåller den naturvetenskapliga inriktningens framtidsvärden. Bland annat för yrken inom life science, miljö och IT.
Foto: Dreamstime

Goda framtidsutsikter inom naturvetaryrken

DALARNA. Naturvetenskapliga jobbsfärer beskrivs som tämligen välmående såväl innan som under pandemin. Man påtalar även låg arbetslöshet och förhållandevis jämställda löner. – Kompetens som är efterfrågad på dagens arbetsmarknad är bland annat inom IT och forskarutbildade inom life science och miljö, säger Per Klingbjer som är förbundsdirektör för fackförbundet Naturvetarna.

Naturvetenskapliga yrken sägs alltså ha klarat klarat sig väl både innan under senaste årets pandemirelaterade prövningar.
Initierade röster framhåller att man inte drabbats av samma kännbara arbetslöshet som i flera andra yrkesgrupper, och man framhåller även ingångslönerna som nästintill jämställda.
Lönerna beskrivs även ha ökat påtagligt för flera naturvetenskapliga utbildningar under senare år.
Något som av naturvetare tipsas som värt att ta i beaktning när kompassriktning för studier fastslås.
Per Klingbjer:
– Att göra ett klokt val av högskoleutbildning har nog aldrig varit viktigare.

Han utvecklar:
– Intresset ska alltid styra vad man läser, men i en situation där det nu är tufft för nyexaminerade på arbetsmarknaden, är det också smart att ha koll på arbetsmarknadsläget inför den 15 april.
Den 15 april, alltså i torsdags, markerade sista anmälningsdag samt sista dagen för att prioritera sina utbildningar i stundande högskolesammanhang.
Per Klingbjers lägesrapport torde således utgöra potentiellt positiva nyheter för studenter i naturvetenskaplig orientering.
Arbetslösheten har som helhet ökat under pandemin, och siffrorna landar i nuläget på cirka 10 procent.
Naturvetarna upplyser nu att för förbundets medlemmar är motsvarande siffra blott 2,2 procent. En nivå som enligt uppgift varit företrädesvis intakt de senaste fem åren.
Som styrkor i naturvetarbranscher omnämns också samhällsmål inom klimatanpassning samt fördjupad digitalisering. Detta, menar man, innebär att prognosen också framöver betecknas som god för de olika medlemsgrupperna.

Ovan nämnda ingångslöner uppges för många naturvetenskapliga utbildningar uppbära goda snittnivåer och vara nästintill jämställda i nuläget. Man konstaterar mindre glatt att detsamma dessvärre inte är fallet för många andra högskoleutbildningar.
I rena siffror påvisar man en tidigare studie som åskådliggör att ingångslönen för nyexaminerade naturvetare ökade med i genomsnitt 5,5 procent, när löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad under samma period landade på 2,6 procent. För geovetare och fysiker sägs ökningen vara hela 10 procent för den uppmätta perioden.

Den stabila trenden och nämnda faktorer tolkas tyda på stor efterfrågan på naturvetare på arbetsmarknaden.
Naturvetarna inflikar att man nyligen tagit fram en rapport som bekräftar att många branscher har ett framtida sug efter studenter som rustat sig med naturvetenskapliga högskoleutbildningar.
– Kompetens som är efterfrågad på dagens arbetsmarknad är bland annat inom IT och forskarutbildade inom life science och miljö, säger Per Klingbjer i en framställan från fackförbundet i fråga.
– Redan innan pandemin såg vi att utvecklingstakten i dagens arbetsliv drivit upp efterfrågan på personer som kan se till att forskningsresultat snabbare kommer till användning i olika verksamheter.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS