ANNONS

Viktigt med god kondition på jobbet.
Foto: Pixabay

God kondition ger god tankeförmåga

HÄLSA. Träning på arbetstid är tydligt en vinst för både dig och din arbetsgivare. Din kondition är faktiskt mer kopplad till hur du presterar på ditt kontor än vad man tidigare trott.

Forskare har tidigare inte kunnat säga att kontorsarbetare med bättre kondition presterar högre. Men nu visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, att kroppens syreupptagningsförmåga, alltså konditionen, är kopplat till kontorsarbetares impulskontroll och minne. Även när hänsyn tagits till ålder, kön och utbildning, presterade de med medelgod eller hög kondition bättre än de med lägre kondition.
– Detta är en av de första studierna som kunnat visa på att konditionen är positivt relaterad till tankemässiga förmågor endast upp till en viss brytpunkt, säger Maria Ekblom, forskningsledare vid GIH.

Studien från GIH innefattade 362 studiedeltagare som fick göra konditionstest på cykel. De har också genomgått ett flertal kognitionstester och fått sin kondition uppskattad. Resultaten från dessa beräknade tester visar att högre kondition upp till en relativt hög nivå är kopplad till en också högre mental prestationsförmåga. Så identifierades brytpunkter för vilken grad av konditionstal som var gynnsamma för impulskontroll och minne. Det är konditionstal på upp till 43-44 mL/kg/min som visar gynnsamma effekter.

Enligt forskningsledningen är konditionstalet 43-44 mL/kg/min en hög kondition, men de kontorsarbetare med ännu högre kondition gynnades inte ytterligare.
– Det är en mycket hög andel av befolkningen som ligger under dessa nivåer och en stärkt kondition i dessa grupper skulle sannolikt öka motståndskraften mot ett flertal livsstilssjukdomar, säger Maria Ekblom.

Konditionen var inte viktig för alla funktioner. Av totalt nio kognitiva tester identifierades prestationsskillnader på två i denna grupp av friska vuxna kontorsarbetare. Episodiskt långtidsminne, det vill säga ett långtidsminne för händelser, var associerat till kondition, men varken korttidsminne eller arbetsminne.
– Viktigt att notera är också att orsakssambandet är oklart. Individer som redan från början har svagare kognitiva förmågor kanske ägnar sig åt mindre konditionsfrämjande fysisk aktivitet eller av andra orsaker har svårare för att träna upp konditionen. Vi vill nu gå vidare med att undersöka om stöd till mer fysisk aktivitet eller mindre stillasittande kan gynna kognitiva förmågor, antingen direkt eller indirekt genom att stärka konditionen, säger Maria Ekblom.

Studien är en del i ett större flerårigt projekt där forskarna samproducerar kunskap tillsammans med Sats, Itrim, Intrum, Ica-gruppen och Monark exercise för att undersöka hur stillasittande och fysisk aktivitet kan påverka hälsosamma hjärnfunktioner såsom psykisk hälsa och tankemässiga förmågor. Att den här studien så klart visar samband mellan kognitiv förmåga och kondition är viktig information för att stärka betydelsen av att ha träning kopplad till en alltmer stillasittande arbetande befolkning.

Jonas Rosenqvist

Publicerad i Annonsbladet vecka 26 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS