ANNONS

”Gilla rörelse”-projektet ska stimulera föreningslivet

”Gilla rörelse”-projektet har dragit i gång. Målet att få till 50 aktiviteter har man nått och gått förbi.

Nu hoppas projektgruppen att föreningarna utvecklar nya rörelsefrämjande utomhusidéer och att kommunmedborgarna hänger på de aktiviteter som erbjuds.
– Kommunen var snabbt ute med att få ut folk i rörelse för bättre fysisk och psykisk hälsa. Kanske är kommunen först i Dalarna med idén, säger Solveig Bodare, där hon står i solen på Barken Arena/Herosvallen.
Hon ger exempel på skateboardrampen vid Prästabadets parkering som kommunen var snabbt ute med.
– Tanken med projektet är att stimulera våra föreningar, berättar fritidschef Siw Östlund.

Projektet har redan en hel del aktiviteter i gång. De vill nå samtliga av kommunens medborgare och hoppas kunna få med föreningarna i kommunen. För att locka dessa till nyskapande rörelseaktiviteter finns stimulanspengar att söka.
– Samtliga föreningar kan söka bidrag till nyskapande verksamhet, som utgår med max 5 000 kronor. Ansökningshandlingen är enkel och ska innehålla en kort projektplanering och kalkyl som lämnas till mig, säger Siw Östlund.
Sedan behandlas ansökningarna i projektgruppen.
Till exempel pratas det bland föreningarna om boule, veteranbandy, och gå-handboll. Så idéer finns det många.

Regelbunden fysisk aktivitet främjar god hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt oavsett utövarens ålder. En ökad fysisk aktivitet har en hälsofrämjande effekt på exempelvis psykosomatiska besvär vilket ökat bland ungdomar mellan 13 och 16 år i kommunen och är även en viktig del i det hälsofrämjande arbetet kopplat till ett hälsosamt åldrande.
– Det finns idag många äldre som inte vågar sig ut av olika anledningar, säger Siw Östlund.
– Det kan vara av rädsla för halka eller för att smittas av covid till exempel, lägger Solveig Bodare till.
Att erbjuda äldre konkreta aktiviteter att delta i kan skapa vägar till att våga ta sig ut, börja röra på sig och möta andra människor.

Utöver ovanstående bakgrundsfaktorer till projektet befinner sig just nu världen i en pandemi där sammanhang med koppling till fysisk aktivitet som exempelvis olika fritidsaktiviteter bedrivna av föreningslivet ställs in.
Det är med detta som bakgrund som kommunen nu startat projektet ”Gilla rörelse” som syftar till att på olika sätt främja och uppmuntra till fysisk aktivitet i Smedjebacken.
Projektet ämnar samla redan pågående aktiviteter på temat och marknadsföra dem samt skapa aktiviteter inom områden eller mot olika åldersgrupper där det saknas.
I och med rådande pandemisituation med ökad smittspridning tänker projektet även tillåta föreningar fortsatt ansöka om medel för nyskapande verksamhet riktat till målgrupper verksamheten de idag inte omfattar.

“Gilla Rörelse” är igång. Från vänster fritidschef Siw Östlund som visar Gilla Rörsels loggon på hälsofrämjare Solvieg Bodare jacka. Foto: Veronica Rigtorp
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS