ANNONS

9 av 16 tandvårdsmottagningar i Falu kommun ska genomföra kvicksilversanering. En mottagning utförde sanering 2018, vilket resulterade i en rensning av nästan 700 gram kvicksilver. 5 gram räcker för att förgifta en medelstor sjö. “Det här visar på att det finns ett stort behov av att kvicksilversanera äldre avloppsrör i kommunens tandvårdsmottagningar, även om en kvicksilveravskiljare är installerad”, säger kommunens miljöinspektör Michelle Svensson.
Foto: Sonny Jonasson

Giftsanering av tandläkares avlopp

FALUN Samtliga tandvårdsmottagningar i Falu kommun har kollats för kvicksilver Dåtidens lagningar med amalgam resulterar nu i att 9 av 16 mottagningar ska sanera sina avloppsrör.

Falu kommun meddelar att man i samspel med Falu Energi & Vatten kör ett projekt för att minska utsläppen av bland annat kemikalier, olja och kvicksilver till avloppsnätet. Detta inkluderar också kvicksilver från det tidigare nyttjade tandfyllnadsmaterialet amalgam, vilket numera är förbjudet och tandläkare ska sedan mer än 20 år tillbaka använda amalgamavskiljare.
Många människor har dock fortfarande amalgamlagningar kvar i tänderna. När tandläkaren borrar bort dessa samlas de upp i nämnda avskiljare, och det farliga avfallet transporteras för slutförvaring vid en anläggning i Tyskland.

Saneringen som nu ska göras i Falun gäller kvarvarande rester sedan innan avskiljaren aktiverades – men det är även alltid en liten del som inte kan avskiljas som hamnar i avloppen.
– Det har gått bra att göra kontrollerna, och nu har vi koll på var det behöver göras åtgärder, klargör Michelle Svensson, miljöinspektör vid Falu kommun.

Av Falu kommuns 16 tandvårdsmottagningar bedömdes 6 av dem ej krävas på åtgärder i dagsläget. Dessa har redan utfört sanering alternativt är nyare än 10 år och ägare av goda rutiner. Nio mottagningars avlopp har inte sanerats på 20-90 år, och rekommenderat intervall är vart tionde år. Därav spikades att dessa ska göra en rensning av rören.
– Det är mycket viktigt att de tandvårdsmottagningar som behöver göra saneringar av rören anmäler detta till oss innan saneringen ska göras, så att vi ser att de anlitar ett företag som kan utföra saneringen på rätt sätt, betonar Michelle Svensson via kommunens hemsida.

En av de inspekterade tandvårdsmottagningarna gjorde en kvicksilversanering 2018, och från denna rensades ut nästan 700 gram av det metalliska grundämnet. En tesked kvicksilver består av cirka 5 gram, vilket räcker för att förgifta en medelstor sjö.
– Det här visar på att det finns ett stort behov av att kvicksilversanera äldre avloppsrör i kommunens tandvårdsmottagningar, även om en kvicksilveravskiljare är installerad.
– Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som vi inte vill ha i våra vattendrag, avslutar Michelle Svensson.

Publicerad i Annonsbladet Falun vecka 9 2020.

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS