Ger bidrag till ledare för fotbollsskola

Fritidsutskottet i Säters kommun har beslutat att bevilja 28 000 kronor som ska bekosta ungdomsledare för fotbollsskolan i Säter under sommaren.

Fotbollsskolan är planerad att genomföras den 15-18 juni och målgruppen är pojkar och flickor mellan 5 och 12 år.
Antalet ledare beräknas till mellan 16 och 18 och de kommer att erbjudas en särskild utbildning för att säkerställa kompetensen inför uppdraget.

Ledarna kommer att få en ersättning om 1 500 kronor vardera.  Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från kontot rörliga medel.

– Fritidsutskottets ståndpunkt är att fotbollsskolan är ett berikande inslag i vardagen för barn bosatta i Säters kommun. Det är en vecka då barn får träffas och socialisera i en miljö som främjar rörelse och goda vanor, kommenterar Mats Nilsson (S), ordförande i fritidsutskottet.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 21, 2020.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA/HEDEMORA/NORBERG Från och med lördagen den 30 maj 2020 råder eldningsförbud inom kommunerna Avesta, Hedemora, Fagersta och Norberg.
DALARNA IT-bolaget MicroNät vill bygga ut sitt luftburna bredband Radio-Fiber i Dalarna. Företaget gjorde en utbyggnad kring Hedemora och Säter vilket har gjort att intresset ökat i länet.
LÅNGSHYTTAN De boende på äldreboendet Granen i Långshyttan fick ett glatt besök då barn från förskoleklassen på Jonsboskolan kom på besök för att sjunga vårsånger, på avstånd från de äldre