ANNONS

Geofysiska undersökningar fortsätter

De geofysiska undersökningarna av Ludvikatraktens järnmalmsfyndigheter fortsätter, meddelar gruvaktören Nordic Iron Ore.

Nu har AMKVO och Sveriges Geologiska Undersökning genomfört test av geofysisk mätutrustning i samarbete med Nordic Iron Ore och Uppsala Universitet.
Nordic Iron Ore har målsättningen att återuppta järnmalmsproduk­tion i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans benämnt “Ludvika Gruvor”.

Bolaget har alla tillstånd för det inledande projektet i Blötberget och säger sig kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. Förnyad prospektering kring Blötberget har indikerat fyndigheter som sträcker sig minst 1 000 meter ned.
Under vecka 40 har två elektromagnetiska mätsystem testats. Vid mätningen skickas växelström i olika frekvenser genom marken. Beroende på berggrundens sammansättning blir det variationer i det elektromagnetiska fält som genereras. Det elektromagnetiska fältet avläses sedan från markmottagare och drönare. Resultaten kan användas för att ge en bild av malmkroppars utsträckning.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS