ANNONS

Verksamheten planeras omfatta produktion av biogas och biogödsel från cirka 250 000 ton organiska restprodukter, avfall och gödsel.
Foto: Gasum

Gasum har öppnat sin första tankstation med flytande gas

Den 16 december öppnade Gasum sin 14:e tankstation för tunga fordon i Sverige. Stationen i Borlänge är den första med flytande gas i Dalarna och blir en tankstation för tunga fordon.

Den är en del av Gasums planer på att bygga ett nätverk med 50 tankstationer för tunga fordon i Norden fram till början av 2020-talet.
Gasums nya station i Borlänge erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon. Tankstationens geografiska läge är mycket bra i och med att den ligger i ett område i staden med stor andel tung trafik till och från terminaler samt till och från industrier.
– Vi är väldigt glada över att finnas i Borlänge och fortsätta att förstärka gasinfrastrukturen nu också i Dalarna. Eftersom de flesta av våra kunder har verksamhet i hela Sverige är stationen i Borlänge ett välkommet tillskott till nätverket av tankstationer även för dem. Intresset för gas som bränslelösning ökar stadigt och tack vare statliga klimatsubventioner som exempelvis Klimatklivet är nu över 800 gasdrivna lastbilar på väg ut på de svenska vägarna, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden, Gasum.

Enligt de nya utsläppsmålen som EU införde 2019 ska utsläppen av koldioxid från tunga fordon minskas med 30 procent fram till 2030. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010-års nivåer.
Behovet av att minska utsläppen i snabb takt gör flytande gas till en bra lösning eftersom den redan finns tillgänglig och uppfyller kraven på minskade utsläpp.

Gas ses alltmer som en lösning för minskade koldioxidutsläpp i Sverige och en mängd stödformer påskyndar denna tillväxt. Utvecklingen för miljövänligare vägtransporter, med LNG-fordon, sker nu i ett antal länder och efterfrågan på nya LNG-fordon ökar alltmer i hela Europa.
Stationen i Borlänge, som är öppen för alla, är det senaste tillskottet till Gasums nätverk i Mellansverige. Gasum har i dagarna fått ett investeringsstöd av Klimatklivet för en planerad biogasanläggning i Borlänge som ska producera LBG.

Stationen byggs på regionens största logistikföretag MaserFrakts mark.
– Vi värdesätter vårt nära samarbete med Gasum för att möjliggöra den första stationen med flytande gas i Dalarna. Tankstationen i Borlänge är en viktig möjliggörare för MaserFrakts väg mot fossilfrihet. Det är en betydelsefull handling som görs nu och som förhoppningsvis inspirerar andra att följa efter, säger Per Bondemark, vd på MaserFrakt.
– I och med att transportbranschen försöker nå EU:s utsläppsmål och nationella utsläppsmål blir LBG och LNG mycket attraktiva bränslealternativ, avslutar Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum.

Genom att använda LBG kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel. Med LNG blir koldioxidutsläppen över 20 procent lägre än med konventionell diesel. LNG och LBG kan användas i samma infrastruktur, vilket gör övergången från LNG till LBG enkel och kostnadseffektiv.
Verksamheten planeras omfatta produktion av biogas och biogödsel från cirka 250 000 ton organiska restprodukter, avfall och gödsel. Totalt beräknas produktionen kunna komma att uppgå till i storleksordningen 7 500 ton flytande biogas (cirka 100 GWh) och cirka 225 000 ton biogödsel per kalenderår.

Mängden producerad biogas är beroende av energiinnehållet i inkommande råvaror samt utvecklingen av rötningstekniken och kan därför komma att öka ytterligare.
Biogasen kommer att kunna användas som fordonsbränsle och även inom industrin.
Biogödseln kommer främst att utnyttjas på jordbruksmark och ersätta användning av både konstgödsel och orötad gödsel.
Ytbehovet för anläggningen bedöms till cirka 6-8 ha. Uppskattad högsta byggnadshöjd är 25-30 meter (tank för flytande biogas, rötkammare).

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS