ANNONS

Garpenbergsgruvans utfall 2019, nu når Boliden miljötillståndets maxgräns och vill öka från 3,0 till 3,5 miljoner årston.
Foto: Illustration: Boliden

Garpenbergsgruvan når maximalproduktion redan i december

Boliden har tillstånd att bryta malm i Garpenberg till en sammanlagd mängd av 3 000 000 ton malm per år men gruvan är så välinvesterad att man redan i december når maximalproduktionsgränsen.

Nu hoppas Boliden att de snabbt, redan i december, får mark och miljödomstolens tillstånd att öka tonnaget till 3 500 000 ton.
Boliden yrkar att den tillståndsgivna mängden höjs från 3 000 000 ton till 3 500 000 ton malm per år.

Den nu ansökta verksamheten kommer enligt Boliden att kunna bedrivas inom ramen för de villkor som bestämdes när verksamheten i Garpenberg tillståndsprövades i dess helhet 2011-2018.
”Verksamheten och dess omgivning har inte förändrats sedan tidigare prövningen, och det har inte heller tillkommit någon sådan teknisk eller miljömässig utveckling i branschen som motiverar nya villkor. Därtill är den nu aktuella utökningen av verksamheten av mycket begränsad betydelse ur miljösynpunkt.”

Boliden har drygt 450 personer anställda i Garpenberg och sysselsätter ytterligare cirka 150 entreprenörer i verksamheten. Någon utökning av antalet anställda är inte planerad. Däremot ökar transporterna med 19 procent.
”Sammanfattningsvis kommer verksamheten att bedrivas på samma sätt som tidigare, men i vissa delar blir det en ökning av processdelar som transporter som motsvarar produktionsökningen.”

Nere i gruvan blir det en ökad andel skivpallbrytning. Antalet skjutningar blir färre men med större salvor.
”Behovet av sprängmedel beräknas öka proportionellt med ökad malmproduktion” skriver Boliden i ansökan.
Brytning är planerad till samma brytningsområde som i befintligt tillstånd, från 450 meternivån ned till 1 550 meter.

Ovan jord kommer transportarena att öka. Från slutet av 2018 har vikten på lastbilar med koncentrat till Gävle ökat från 60 ton till 74 ton. Detta innebär att de kan transportera 52 ton i stället för 41 ton vilket motsvarar en ökning med cirka 25 procent redovisar Boliden.
Nu när Bolidens gruva kommer upp i maximal produktion, 3,0 miljoner ton, beräknas antalet inkommande transporter till mellan 91 och 105 i veckan och vid 3,5 miljoner ton till mellan 102 och 114 per vecka.
Boliden bedömer att utgående transporter kommer att öka från 117 till 135 i veckan.

Det innebär att lastbilstrafiken kommer att öka, i jämförelse med tillståndsgiven produktion, med i genomsnitt tre-fyra transporter per dag på väg 740 mot Horndal och en till två transporter per dag på väg 735 mot både Garpenberg/Hedemora och Fors.
Garpenberg har i dag mycket goda malmreserver och gruvdriften bedöms i dagsläget kunna pågå åtminstone i 30 år framåt i tiden, mineralreserven bedöms till 74 miljoner ton men kan öka ytterligare då Boliden bedömer att det finns malm ned till 2 000 meters djup.

Boliden har begärt att målet avgöras utan huvudförhandling vid Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domstolen har begärt in yttranden från bland annat länsstyrelsen till den 7 december och skriver i kungörelsen att målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS