ANNONS

Kjell Grundström, Inger Wilstrand och Sofie Jutner från Hedemora Näringsliv AB bjuder in till en kväll fylld med information om neutriner och neutroner med anledning av de planer som finns att i en framtid bygga en forskningsanläggning i Garpenberg.
Foto: Mikael Eriksson

Garpenberg i fokus för neutrinprojekt

HEDEMORA. Hedemora Näringsliv bjuder in till en kväll med fokus på neutriner och neutroner. Bakgrunden är planerna på att i Garpenberg bygga en forskningsanläggning om neutriner.

Neutriner är inget som går att känna, heller inget som går att se med blotta ögat. Ändå genomströmmas våra kroppar varje sekund av tusentals neutriner. De har funnits sedan Big Bang och nya uppstår ständigt. Forskningen om neutroner och neutriner belönades 2015 med Nobelpriset i fysik.

Forskningen har bland annat kunnat användas inom medicinteknik där det utvecklats en metod som gör att det går att skicka i väg en koncentrerad stråle som kan förstöra en cancercell i en mänsklig kropp. Och i en framtid kommer forskningen att få betydelse för att ta fram nya material och att lösa gåtan med energiförsörjning.
I en framtid av kanske 15, 20 år kan Garpenberg bli en viktig pusselbit i forskningsarbetet kring neutroner och neutriner.

Kjell Grundström, ordförande för Hedemora Näringslivsbolag, säger att förklaringen till att Garpenberg hamnat i fokus är att dels finns en 1000-årig tradition av bergarbete och dels att Garpenberg råkar ligga på rätt avstånd från Lund för att den koncentrerade stråle med neutroner som ska sändas iväg från forskningsanläggningen i södra Sverige ska ha hunnit förvandlat sig till neutriner när den når Garpenberg.
Han beskriver den detektorstation som krävs som ett bergrum på en miljon kubikmeter som fyllts med superrent vatten och där 100 000 ljusdetektorer kan fånga neutrinerna när de träffar vattnet. Rummet ska ligga 1000 meter under mark.

Ett problem är dock finansieringen. Hedemora Näringslivs vd Inger Wilstrand säger att det behövs borras mellan 10 och 15 provhål i Garpenberg för att säkerställa att berget är så stabilt att det kan inrymma vattenbassängen. Kostnaden inklusive analys beräknas hamna på runt 20 miljoner kronor. För att kunna bygga detektorstationen handlar det om investeringar på runt sju miljarder kronor.

Hedemora Näringsliv har tagit initiativ till en temakväll den 13 februari i Martin Koch-gymnasiets aula kring neutron- och neutrinforskning. Kvällen kommer att inledas av fysikprofessor Tord Eklöf från Uppsala universitet som var den som från början pekade ut Garpenberg. Dessutom kommer representanter för ESSnuSB att medverka. ESSnuSB är ett europeiskt designstudieprojekt som finansieras av Europeiska kommissionen. Projektet består av 15 organisationer från 11 länder. Inom ramen för projekt ska europeiska fysiker och accelerationsingenjörer organiseras med målet att studera konstruktionen av en detektorstation i Garpenberg.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 06 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS