ANNONS

Garpenberg Bolidens lönsammaste gruva

GARPENBERG. Garpenbergsgruvan är Dalarnas och Bolidens mest lönsamma anläggning och världens mest effektiva underjordsgruva. Gruvan försvarade sin ställning under 2018.

Garpenberg är en av världens mest moderna gruvor men är också Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. Här bryts och anrikas en malm som innehåller zink, bly, silver och lite koppar och guld.

Tack var ett mycket framgångsrikt prospekteringsarbete, som inte hade ledningens välsignelse, så räddades den nedläggningshotade gruvan i slutet av 1990-talet när den stora fyndigheten Lappberget i hittades på djupet i den nu 1250 meter djupa gruvan.
Istället kunde Bolidens näst största investeringsprojekt någonsin genomföras i Garpenberg 2014. Då invigdes en ny produktionsanläggning som ökade produktionen från 1,5 miljoner till 2,5 miljoner ton malm per år och nu förbereder man för en investering för att öka tonnaget till tre miljoner ton malm.

Årsrapporten från Boliden visar på att man 2018 utvann mycket silver, närmare 273 ton. Det kan jämföras med Sala silvergruvas 400 ton på 400 år och som kallades Svea Rikes skattkammare och det tonnaget utvinner man nu på ett och ett halvt år i Garpenberg.
Silverutvinningen i gruvan som klassas som zinkgruva är förklaringen till att verksamheten i Garpenberg är den mest lönsamma inom Boliden och bland de större företagen i vår region.
– Stabil produktion karakteriserar avslutningen av ett starkt år. Jämfört med samma period föregående år var halterna lägre vid flera gruvor jämfört med fjolårets mycket höga nivåer, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef.
Vinsten inom Boliden Gruvor minskade jämfört med föregående år till följd av lägre metallpriser och lägre halter.

Garpenbergs anrikade volym var lägre jämfört med både föregående kvartal och helåret, främst på grund av malmtransportproblem i gruvan.
Boliden som satsar stora pengar i prospektering i Bergslagen och gruvnära prospektering i Garpenberg redovisar för ovanlighetens skull inga nya stora fynd.
– Vi fortsätter att fokusera vår prospekteringsverksamhet kring befintliga verksamheter, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor.

Kostnaden för prospektering 2018 var 520 (470) miljoner kronor
Garpenberg har bra framförhållning med mineraltillgångar och mineralreserver och hade inga stora förändringar men mindre uppdateringar och designförändringar har resulterat i att mineralreserven bara minskat med en miljon ton vid en brytning av 2,6 miljoner ton malm.

Räknar man samman alla mineraltillgångar och mineralreserver så finns ett tonnage på 135 miljoner ton så räcker de till mellan 45 och 52 års drift i den tidigare nästan uträknade gruvan.

Fakta Boliden i siffror 2018 / 2017
Försäljning miljarder kronor:
Koncernen 52,5 / 49,5
Gruvor 18,4 / 18,2
Garpenberg 3,7 / 4,0
Rörelseresultat miljarder kronor:
Koncernen 9,0 / 9,0
Gruvor 6,5 / 6,7
Garpenberg 2,2 / 2,6
Anställda:
Koncernen 5 819 / 5 684
Gruvor 2 850
Garpenberg 430

Fakta Metallutvinning
Garpenbergs andel av hela gruvdivisionen
zink, ton; 101 111 av 290 468
silver,ton; 273 av 402
bly, ton; 35 255 av 54 873
koppar, ton; 693 av 139 607
guld, kilo; 542 av 7 678

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 09 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS