Arrogans och okunskap

Lars-Erik Litsfeldt har en bakgrund som jurist inom skattemyndigheten men har med tiden bättrat sig och svängt över till bokskrivande inom främst kost och hälsa. Hans böcker finns översatta till sex språk.
Foto: Lars-Erik Litsfeldt
Jag har funderat mycket på hur dietister och andra i etablissemanget lyckas hålla sig så fria från påverkan av nya studierön.

Vid varje funderingstillfälle har det kokat ned till att de måste vara antingen onda eller dumma/ignoranta. När jag sedan fortsatt grunna på denna 10 000-kronorsfråga har det i nästa steg kokat ned lite till, till att de inte är onda. I vart fall inte för det mesta. Säkert finns det de som får sin lön för att se till att gamla rön får fortsätta leva. De kan alltså mot bättre vetande hävda synpunkter som rimligen är fel. Men i princip handlar det om att de är ignoranta – de vill inte lära sig nytt. Då vill man ju gärna veta varför.
Jag tycker om metaforer och har försökt komma på något jag skulle kunna applicera på mig själv. Finns det något exempel på när jag inte vill ta till mig nya rön utan för säkerhets skull håller fast vid det gamla? Något jag håller fast vid inte minst för att slippa få min mentala status ifrågasatt av min omgivning.
I en lokal i den lilla orten Røyken i Norge huserar forskaren Sindre Zeiner-Gundersen. Det är en speciell man. Han har byggt en reaktor. Det är en liten reaktor, men ändå en reaktor. Det som är speciellt med den lilla reaktorn är att det verkar komma ut mer energi ur den än han stoppar in. Den norska tidningen Aftenposten skrev i somras om Zeiner-Gundersen och man spekulerade i om det var så kallad kall fusion man var vittne till. Atomer förenar sig då med varandra och i samband med det frigörs en enorm mängd energi. Får man det att fungera i praktiken skulle det slå undan fötterna på oljeindustrin och allt vad sol- och vindenergi heter.
Vad som egentligen händer har man inte lyckats förklara. Det ska inte gå, det som händer. Ändå händer det. Man har fått ut 1 miljon gånger mer energi än man stoppat in. För att försöka falsifiera vad man gjort har över 1 000 experiment gjorts. Resultaten varierar stort men man kan se att något händer. Det där som inte ska kunna hända. Forskare som tror på detta menar att man ska kunna driva ett samhälle med 30 000 invånare i ett år med fusionsenergi från ett glas vatten. Och det utan skadliga utsläpp eller strålning.
Det här får väl kallas för ett stolleprojekt. Jag tycker i alla fall det. Jag reagerar alltså precis som en dietist som får höra att kalorihypotesen ifrågasätts. Jag förstår dem om de har samma syn på LCHF som jag har på den kalla fusionen. Det måste ju för dem framstå som fullkomligt befängt att inte räkna på den energi man äter som att jag skulle tycka att det är rimligt att driva en stad ett år på ett glas vatten. Det är därför inte att undra på att de tycker att en annan modell där man tar in hormonerna i beräkningarna inte kan fungera.
På något vis känns det alltså som att det går att ha en viss förståelse för de dietister som slår ifrån sig nya rön. De är så inne i sitt tänk att det skulle behövas en mindre revolution för att de skulle ändra det invanda tänkesättet. De är alltså ignoranta. Man kan fråga sig om den inställningen fritar dem från ansvar för hur de påverkar sina patienter.
Jag tror som sagt inte att det handlar om ondska från dietisternas och andra i vården och Livsmedelsverkets sida. Jag sätter mina två kronor på gammal hederlig ignorans och okunskap. Den får näring av ängslighet och av önskan att tillhöra en grupp. Det verkar vara en djupt nedärvd önskan hos individerna. Av samhörighet kommer trygghet. Den som kliver utanför klanens staket och hävdar något som går emot den trygga gruppens syn på saker hamnar i kylan. Därför är det bättre för den enskilde att ha skygglappar mot ny information och fortsätta som vanligt. Då riskeras ingenting.
Författaren Sten Sture Skaldeman uttryckte det en gång ungefär så att tallriksmodellen fungerar lysande i teorin men inte i praktiken medan LCHF inte fungerar i teorin men väl i praktiken. Det har hänt en del på forskningsområdet sedan dess ska väl noteras. Men har man den minsta rädsla för att bli utesluten ur innegänget i etablissemanget kan det vara förståeligt att man inte ger sig ut på hal is och riskerar sitt rykte genom att köpa den galna hormonteorin. LCHF är ju enligt innegänget lika galet som den kalla fusionen.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Jag har funderat mycket på hur dietister och andra i etablissemanget lyckas hålla sig så fria från påverkan av nya studierön.