ANNONS

Folktandvårdens filialer i Bjursås, Grängesberg, Insjön och Särna stängs. Beslutet har tagits på nytt, den här gången av tandvårdsnämnden.
Foto: Sonny Jonasson

Fyra tandvårdsfilialer stängs i länet

Folktandvården stänger fyra filialer. Beslutet om detta har nu tagits igen, denna gång av tandvårdsnämnden.

Folktandvårdens filialer i Bjursås, Grängesberg, Insjön och Särna stänger. Beslutet togs på nytt, den här gången av tandvårdsnämnden.
Beslutet att låta stänga de fyra filialerna fattades i våras av tandvårdschefen tillsammans med Folktandvårdens ledningsgrupp. Regionens politiska opposition menade att beslutet skulle ha fattats på högre nivå i tandvårdsnämnden, vilket också blev förvaltningsrättens bedömning.
– Genom att nämnden nu har fattat ett beslut så ges förutsättningarna för att regionen ska kunna erbjuda en god och jämlik tandvård i hela Dalarna, säger Göte Persson (C).

Vid tandvårdsnämndens sammanträde, skedde en politisk omröstning som resulterade i att förslaget beviljades. Beslutet innebär att filialerna i Bjursås, Grängesberg, Insjön och Särna stänger permanent och personal och resurser överförs till närliggande filialer.
– Resursbristen gör det svårt att driva en kontinuerlig, patientsäker och likvärdig tandvård. Det saknas kollegor och handledning vid dessa filialer, vilket gör det extra svårt att behålla medarbetarna. Resurserna behöver därför samlas för att behålla personal och minska kostnader för framtiden. Samlade resurser ger ökade möjligheter till bra tandvård för människorna i Dalarna, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS