ANNONS

Fryshuset vill gärna fortsätta arbetet med Borlänges unga. från vänster Fredrik Ferngren Zakariasson, verksamhetsansvarig på Dalbanan (gamla KFUM-hallen) och Frost Per Hed, verksamhetschef Fryshuset i Borlänge.
Foto: Veronica Rigtorp

Fryshuset vill jobba vidare med Borlänges unga

“Vi påstår inte att vi sitter på hela lösningen, men vi är bra på att lyssna på unga.” Det säger Frost Per Hed, verksamhetschef på Fryshuset i Borlänge.

– Vi vill gärna fortsätta arbetet med Borlänges unga, för vi känner oss inte klara här. Det här jobbet är ingen quick fix, säger Fredrik Ferngren Zakariasson, verksamhetsansvarig på Dalbanan (gamla KFUM-hallen).
De båda Fryshusrepresentanterna har förhoppningar om att alla goda krafter skulle kunna samarbeta bättre. Att ta tillvara de kunskaper och det arbete som finns i alla olika kommunala delar och civilsamhället som arbetar med ungdomar.
Med det sagt vill de förtydliga att de inte är ute efter att hacka på någon.
– Vi vill hitta lösningar gemensamt och prestigelöst med ungas bästa i fokus, säger Frost Per Hed.

Borlänge kommun meddelade i juni 2020 att dåvarande avtal på 3+1 år som fanns med Fryshuset skulle behöva upphöra två månader senare utan att optionsåret aktualiserades. Att avsluta pågående arbete med den korta tidsfristen var dock inte ett alternativ.
Fryshuset och Borlänge kommun fick då till en överenskommelse om ett förlängt avtal fram till årsskiftet 2020-2021.
Därefter följde en osäker tid, om hur det hela skulle hanteras efter årsskiftet. Vissa Fryshusverksamheter för unga hade fortsatt planering även långt efter årsskiftet, bland annat Motorburen Ungdom. Förslag från Fryshuset var att ta hand om före detta KFUM:s skatehall, vilket också utmynnade i ett avtal om detta. Ett avtal som löper på ett år med uttalad avsikt om ett fortsatt samarbete med Fryshuset.
– Avtalet kom verkligen fem i tolv, säger Fredrik Ferngren Zakariasson, verksamhetsansvarig på Dalbanan (gamla KFUM-hallen).

Fryshusets representanter har förhoppning om fortsatt Fryshusverksamhet i Borlänge. Men framför allt vill de hitta en lösning på samarbete med alla olika parter som jobbar med ungdomar både inom och utom kommunens ramar.
Att ha kvar hallen som en bas för Fryshusets verksamhet är en tanke och förutsättning.
– Vi har ju även tillgång till flera lokaler en trappa upp, förtydligar Fredrik Ferngren Zakariasson.
– Att driva verksamheten i Cozmoz lokaler var inte optimalt, då den kolliderade med annan verksamhet i huset, förklarar Frost Per Hed.
Hela idén om att ta hjälp av Fryshuset föddes för drygt sex år sedan.
– Det var bland annat genom en idé av Hjalle Östman, som jobbade som chef på dåvarande Cosmoz, som funderade kring hur kommunen skulle hitta en lösning kring de utmaningar som fanns runt unga i stan.

Fryshusets representanter har förhoppning om fortsatt Fryshusverksamhet i Borlänge. Från vänster Fredrik Ferngren Zakariasson, verksamhetsansvarig på Dalbanan (gamla KFUM-hallen), och Frost Per Hed, verksamhetschef Fryshuset i Borlänge. Foto: Veronica Rigtorp

Efter det åkte politiker och tjänstemän ned till Fryshuset i Stockholm för att bilda sig en uppfattning.
Tre år senare hade Borlänge arbetat fram ett avtal som gällde för tre år med ett års option.
Fryshuset, som har fyra inriktningar i sin verksamhet, förklarar att avtalet gällde den första punkten av dessa.
Fryshusets fyra olika inriktningar:
❚ Ungdomskultur.
❚ Föredöme och framtidstro.
❚ Arbetsmarknad och entreprenörskap.
❚ Skola med passion.

– I efterhand kan vi nog se att avtalet inte direkt avgränsade vilka av dessa inriktningar som Borlänge kommun förväntade sig att Fryshuset skulle jobba med. Inledningsvis var det ungdomskultur och aktiviteter kopplade till det som Borlänge ville ha, vilket ligger under kommunens kultur- och fritidsförvaltning.
– Jag tror dock att vi hade behövt ha tydligare dialog och uppdrag av bland annat socialnämnden för att komma längre i arbetet med kommunens utmaningar, säger Frost Per Hed.
– Här hamnade vi mellan stolarna och fast kommunen betalade för inriktningen ungdomskultur fanns förväntningar om att delar av de andra inriktningarna skulle ingå i arbetet.

Frost Per Hed berättar engagerat om Fryshusets verksamhet och det inte går att ta miste på hans brinnande intresse för densamma.
– Inga kommuner är utan utmaningar och jag vill inte heller peka ut någon, det är inte detta det här handlar om. Om vi kunde bortse från stolthet, status och i stället börja samarbeta för en positiv förflyttning för alla ungdomar skulle vi komma långt.
– Kunde vi göra detta och bortse från hinder och friktioner så kvarstår ett problem, nämligen: Hur gifter vi ihop kommunala utmaningar och civilsamhället med de unga som inte hittar positiva förflyttningarna in i vuxenvärlden som de så väl behöver? fortsätter han.
– Här finns så många bra verksamheter som jobbar med ungdomar, alla på sitt håll. Som till exempel kommunens egna verksamheter, Rädda Barnen, Unga Örnar och Röda Korset med flera, förklarar Frost Per Hed.
– Kanske skulle vi kunna vara så vågade att vi bestämde oss för att vara en pilotkommun som jobbar långsiktigt och hittar vad som är relevant och fungerar för unga i dag. Det är inte för inte som Fryshuset i Stockholm har funnits i 37 år. Det är för att de jobbat just långsiktigt med att ständigt lyssna in och skapa relevanta sammanhang och möjligheter för unga som vill påverka sin framtid, avslutar Frost Per Hed.

“Här finns så många bra verksamheter som jobbar med ungdomar, alla på sitt håll, som till exempel kommunens egna verksamheter, Rädda Barnen, Unga Örnar och Röda Korset med flera”, förklarar Frost Per Hed. Foto: Veronica Rigtorp
“Vi vill gärna fortsätta arbetet med Borlänges unga för vi känner oss inte klara här. Det här jobbet är ingen kvickfix”, säger Fredrik Ferngren Zakariasson, verksamhetsansvarig på Dalbanan (gamla KFUM-hallen). Foto: Veronica Rigtorp

Fryshuset
Frost Per Hed är verksamhetschef i Borlänge, samt kunskapsområdeschef för arbetsmarknad och entreprenörskap hos Fryshuset nationellt.
Fredrik Ferngren Zakariasson är verksamhetsansvarig för Fryshusets verksamheter på Dalbanan.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS