ANNONS

Norbergs kommun är på väg åt rätt håll i satsningarna på skolan.
Foto: Rose-Marie Eriksson

Friska lärare bidrar till att Norberg klättrar i skolrankingen

I årets upplaga av Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun hamnar Norberg på plats 158 av 290. Hög lärartäthet och få sjukskrivningar bidrar till ett positivt resultat.
Johanna Odö (S) kommunstyrelsens ordförande gläds åt att Norberg har friska lärare och att kommunen klättrar i årets skolranking.

Rankingen presenteras för 19:e året i rad och är en sammanställning som kartlägger skolornas förutsättningar runt om i landet. Detta görs utifrån tio kriterier som Lärarförbundet bedömer är avgörande för en bra skolkommun. Friska lärare och stor resurstilldelning tillhör Norbergs styrkor som skolkommun.
Norberg ligger också bättre till än grannkommunerna Hedemora (209), Sala (261), Fagersta (279) och Avesta (284), men sämre än Smedjebacken (98).

Däremot ligger kommunen sämre till när det gäller lärarnas behörighet.

De satsningar som Norbergs kommun gör på skolan är bland annat att kommunstyrelsens utvecklingsmedel ökas med 2 000 000 kronor år 2021, avseende samverkan för bästa förskola och skola.

Johanna Odö (S), Norbergs kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, gläds åt att deras satsningar ger resultat.
– Vi har gjort stora satsningar på skolan under en längre tid så det känns roligt att det går åt rätt håll, säger Johanna Odö.
Hon säger vidare att enligt Lärarförbundets undersökning ligger Norberg på plats nummer 14 i landet vad gäller resurser som de lägger på skolan.
– Det vill säga hur mycket pengar vi satsar på våra elevers skolgång. Men det inte är tillräckligt eftersom det inte gett önskat resultat, att alla barn ska nå gymnasiebehörighet. Därför har vi sedan drygt ett år tillbaka ett samarbete ihop med Skolverket.
Det är ett treårigt utvecklingsarbete där hela Norbergs grundskola och förskola är aktiva i arbetet för bästa skola och ska leda till förbättringar av elevernas skolresultat.

Johanna Odö kommenterar vidare att det givetvis känns väldigt bra att de ligger på första plats i landet vad gäller friska lärare.
– Vi är topp 30 när det gäller lärartätheten som också är en tydligt utpekad satsning från oss Norbergspolitiker eftersom vi tror att det är en framgångsfaktor. Våra utmaningar framåt ligger i elevernas behörighet till gymnasiet samt att rekrytera utbildade lärare.
Lärarförbundet rankar inte enskilda skolor eller lärare, utan tittar i stället på hur kommunen har satsat på skolfrågor.

Årets bästa skolkommun är Övertorneå i Norrbottens län följt av Vadstena – Östergötlands län, Vilhelmina – Västerbottens län, Arvidsjaur – Norrbottens län och Ovanåker i Gävleborgs län.

Kriterier som ingår i rankingen
1. Resurser till undervisningen
2. Utbildade lärare
3. Lärartäthet
4. Friska lärare
5. Löner
6. Kommunen som huvudman
7. Andel barn i förskola
8. Betygsresultat i åk 9
9. Andel elever godkända i alla ämnen i åk 9
10. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år

Norbergs styrkor och svagheter
Rankingen visar att Norbergs kommuns styrkor är friska lärare, resurser till undervisningen och lärartäthet. Kommunens svagheter är utbildade lärare, lärarlöner, andel godkända elever och meritvärde i årskurs 9.
Lärarförbundet konstaterar också att skolutvecklingen i Norbergs kommun går åt rätt håll.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS