ANNONS

Ludvika Scoutkår är en av alla aktörer som under året kommer att medverka i projektet “Flirluftsåret 2021″med olika aktiviteter vid fyra tillfällen för allmänheten.
Foto: David Shearer

Friska aktiviteter i det fria

Naturvårdsverket och Svenskt friluftsliv har utsett 2021 till ”Friluftslivets år”. Ludvika Scoutkår är en av alla aktörer som kommer att medverka i projektet med olika aktiviteter.

Ludvika Scoutkår erbjuder under 2021 allmänheten möjligheter att prova friluftslivet genom ett projekt som heter ”Friluftslivets år 2021”, som stöds av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv.
Målet är att lyfta friluftslivets betydelse för hälsa, välmående, natur och kulturvärden.
– Man blir glad av att kunna ta sig ut och få en mer aktiv fritid. Det finns många alternativ till friluftsliv nära Ludvika, säger David Shearer, ordförande i Ludvika Scoutkår.

Inom scouting jobbar kåren med att utveckla unga genom gemensamma aktiviteter och ofta utomhus.
I scouting har alla lika värde. Att inse att alla inte är bra på allt, men alla är bra på något, är viktig för samhälle och demokrati. Det ger en acceptans för andra med olika bakgrund och värderingar.
Genom friluftsaktiviteter öppnas nya möjligheter till livslångt lärande om den egna kroppen och naturvärden för välmående. Kåren gör aktiviteterna för att visa att det finns möjligheter till ett friluftsliv nära där invånarna bor.
Målgruppen är folk som inte är vana att vara ute i naturen, som exempelvis nya svenskar och skolbarn.
I skrivande stund ska projektet genomföras, förutsatt att covid-19 lugnar ned sig. Kåren erbjuder fyra aktiviteter under året.
I mars organiseras ett ljusspår i samband med sportlovet. Det är lyktor och marschaller som ställs ut efter en led där det finns ett antal stationer, exempelvis ett vindskydd med en eld som ger tid för reflektion.

Teman är friluftsliv, demokrati, lika värde samt ansvar.
I maj organiseras en paddeltur på Väsman då man också lagar mat på stormkök.
I augusti blir det paddling och/eller segeltur, och på eftermiddagen byggs vindskydd och det blir fika ute.
I september organiseras en tipspromenad runt Högberget.
Några aktiviteter börjar och slutar vid Prästhyttan. För att göra det lätt att vara med kommer transport att arrangeras från Sporthallen i Ludvika.

Kåren såg och tog möjligheten att söka till uppdraget ”Friluftsliv 2021” på nätet.
Ludvika scoutkår har fått besked att de beviljats 55 000 kronor till aktiviteterna.
– Vi kommer bland annat att investera i en ny kanot, dit går stora del av pengarna. Och så ska vi införskaffa flytvästar och nya stormkök. Pengarna går också till transporter till och från vår scoutgård i Prästhyttan. Vid aktiviteterna kommer vi också att bjuda på mat och fika, förklarar David Shearer.

David Shearer räknar med att upp till ett 50-tal personer kan medverka vid varje tillfälle. När det gäller kanoterna krymper antalet till 20 personer med anledning av antalet kanoter som finns tillgängliga.
Att ta steget ut i naturen är ingen självklarhet. För det kan vara som att bestiga Kebnekaise bara att göra upp en eld på rätt sätt i skogen.

Genom projektet ”Friluftslivets år” hoppas man få fler att upptäcka naturen.
Och att det finns ett behov har pandemiåret visat genom den masstillströmning som varit till utevistelse på alla möjliga sätt.
Eftersom projektet stöds av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv är samtliga aktiviteter öppna för alla. Allting under de fyra aktiviteterna är gratis.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS