ANNONS

Framtidsplaner för Falu centrum

FALUN. Attraktivitet. Tillgänglighet. Geografisk tydlighet. Bostäder. Fyra ledord för utvecklingen av Falu centrum.

Fyra fokusområden för Falu stadskärna som Centrala Stadsrum – tillsammans med kommunen och fastighetsägare – ska arbeta med för att stadskärnan ska fortsätta utvecklas till en attraktiv miljö.
Förra veckan ställde sig kommunfullmäktige bakom den strategi som Centrala Stadsrum arbetat med i flera år.
– 2014 lade Centrala Stadsrum fram till kommunledningen att centrum behövde en plan, en riktning, för hur handeln och stadskärnan ska utvecklas. Det blev startskottet för arbetet, säger förre centrumledaren Patricia Wallin Granhagen som tillsammans med föreningens ordförande, Pernilla Wigren, utgjort kärntruppen med stöd av bland annat Margareta Åslund och Linda Wallin.
En politisk styrgrupp tillsattes och med 250 000 kronor i bidrag från kommunens tillväxtråd tog arbetet fart. Jämförelser med andra städer gjordes, omvärldsanalys för att titta på nationella och internationella trender genomfördes, styrkor och svagheter belystes och möten skedde i olika konstellationer för att så många som möjligt skulle komma till tals.
– Det är fantastiskt att den här brokiga skaran av människor har enats om en strategi. Nu blir orden verklighet, utbrister Patricia.
Bland de styrkor som Falun har nämns Å-rummet, fina byggnader, många små unika butiker och bra köpkraft. På den svagare sidan uppmärksammas trafiksituationen kring Resecentrum, svårt att parkera samt dåligt utnyttjat torg.
– Vill passa på att marknadsföra de närmare 450 nya parkeringsplatser på Bangården, bakom Magasinet, som står klara, säger Patricia som i sin nya roll arbetar på Falu P.
Ett område som är ett hot för alla stadskärnor är handel på nätet. Idag är omsättningen för e-handeln i Falun 11 procent. Om fem år uppskattas den vara 25 procent. De branscher där e-handeln tagit mest marknadsandelar är böcker, 50 procent, hemelektronik, 25 procent, och beklädnad med 14 procent.
För att möta e-handeln är den personliga servicen nyckelordet.
– Falun har hängt med väldigt bra, trots konkurrens från handel på nätet och konkurrens från köpcentrum som Kupolen i Borlänge. Bara under 2017 var det 18 nyöppningar i centrala Falun – det är rekord!
Hur ska strategin bli verklighet?
– Lasse Westin, ny centrumutvecklare i Centrala Stadsrum, tar över stafettpinnen och arbetar vidare mot uppsatta mål. Det känns tryggt att majoriteten av de politiska partierna står bakom strategin och med en kraftsamling av alla berörda är jag övertygad om en fortsatt positiv utveckling, säger Patricia Wallin Granhagen.
Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 21 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS