Framtidsformar tio hektar på Högbo

"Vi har utfört skogsskötsel och röjningsarbeten. Därigenom plockat bort en del ung tall och avverkat dålig granskog", förklarar skogsförvaltaren LarsOlov Winge. Skogssällskapet samt entreprenör från Avestatrakten bidrar nu på uppdrag från SBB att göra skogen runt Högbo till vad som beskrivs som ett öppnare och mer tillgängligt naturrum. Foto: Sonny Jonasson
"Vi har utfört skogsskötsel och röjningsarbeten. Därigenom plockat bort en del ung tall och avverkat dålig granskog", förklarar skogsförvaltaren LarsOlov Winge. Skogssällskapet samt entreprenör från Avestatrakten bidrar nu på uppdrag från SBB att göra skogen runt Högbo till vad som beskrivs som ett öppnare och mer tillgängligt naturrum.
Foto: Sonny Jonasson
Skogen som omger Högbo föräras vårdande ingrepp. På agendan står ökad närvaro av lövskog och ett mer inbjudande naturrum.

– Tanken är att skapa nya vyer och framhäva det vackra i Högboområdet, berättar Skogssällskapets LarsOlov Winge.
Det stora skogsområdet runt Högbo på Lugnet har under Skogssällskapets försyn tillägnats åtgärder som ska såväl vårda som framtidspreparera skogen.
Målet är bland annat att höja andelen lövskog och att göra omgivningarna till ett mer attraktivt uterum i Faluns natur.
– Vi har utfört skogsskötsel och röjningsarbeten. Därigenom plockat bort en del ung tall och avverkat dålig granskog, förklarar skogsförvaltaren LarsOlov Winge.
Och fortsätter:
– Det handlar om att vårda och ta till vara den skog som redan finns, och att skapa välmående marker för framtiden.

Områdets bestånd av barrskog ska balanseras upp av att man nu främjar lövskog, och Winge breddar bilden av projektets innebörd.
– Vi sparar även gran och tall här och där, men lövskogen ska få ökat utrymme. En av fördelarna med exempelvis bärande lövskog är att de är viktiga för insekters pollinering.
De ytor som hanterats av Skogssällskapet omfattar ansenliga tio hektar, och som markägare och uppdragsgivare hittas Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).
Angränsande mark beskrivs av LarsOlov tillhöra Falu kommun.

Det rigorösa skogsarbetet uppges kunna gynna Falun i stort och i synnerhet accentuera Högboområdets dragningskraft.
– Här uppe finns ju bland annat den gamla byggnaden med lång historik som bland annat sanatorium, BB-eftervård, friskola, flyktingboende och längre fram kanske också som militära resurs.
– Delar av markerna har varit igenväxta, och nu är tanken att skapa nya utsikter och vyer, fina promenadstråk och framhäva det vackra hos rastplats och utkiksplats.

LarsOlov Winge framhåller de många naturnära syften som utgör fundament i de göromål som i samspel med en entreprenör från Avestatrakten nu blir verklighet.
– Det finns lite kvar att göra, men till stora delar är det mesta klart.
– Åtgärderna ligger helt i linje med kommunens vilja. Här kan formas lekmöjligheter och överlag ett naturens rum som är mer tillgängligt. Det handlar om att skapa upplevelser i harmoni med skogens välmående, sammanfattar LarsOlov Winge.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Sommarmånaderna medför risker för fyrfota vänner. Värme, djurangrepp och säsongens matvanor är vådliga variabler.
Skogen som omger Högbo föräras vårdande ingrepp. På agendan står ökad närvaro av lövskog och ett mer inbjudande naturrum.
Lokala krafter visar vägen. Ut i naturen, in i nuet. För gamla, unga och alla däremellan. Svärdsjöstigen hälsar att hälsans promenad vilar i undersköna omgivningar.