ANNONS

“Vårt mål är framför allt att underlätta i informationsflödet på den korta vårdtid som råder och främja patientsäkerheten”, berättar Rickard Klockar. Här flankerad av kollegorna Karin Larsson och Emanuel Brodin. Trion har prisats för sitt e-hälsostöd, och fysioterapeuterna ser stor framtidspotential i metoden.

Framsynt trio med fokus på Patientsäkerhet

FALUN. Nya tider kräver nytt tänk. Skarpa hjärnor skapar framtidslösningar för patientsäkerheten

Och de ämnar utveckla sitt prisade e-hälsostöd än mer.
– Vi vill satsa vidare på det här, och vi hoppas att Region Dalarna också vill det, framhåller Emanuel Brodin i den drivna trion fysioterapeuter.
Ortopedkliniken i Falun har lyfts för sina människonära bedrifter också tidigare under året, då Malin Hellman utsågs till “Årets ortopedsjuksköterska”. Nu ringlar konfettin över Emanuel Brodin, Karin Larsson och Rickard Klockar – samtliga på ortopeden i Falun och som prisas för sitt e-hälsostöd i 1177.se.
Vid en ceremoni i föreläsningssalen på Falu lasarett är de föremål för hyllningar från både administration och läkarskrå.
Trions trolleri består i korta termer av att skapa ett pedagogiskt vårdverktyg för patienter som genomgår knäoperation.
Arbetet med den digitala patientresursen drog i gång för cirka två år sedan. Metoden beskrivs tillhöra framtiden.
Rickard Klockar, Emanuel Brodin och Karin Larsson vet hur deras sikte är kalibrerat.
– Vårt mål är framför allt att underlätta i informationsflödet på den korta vårdtid som råder och främja patientsäkerheten, berättar Rickard Klockar.
– För att göra det ville vi inte ta bort något, bara lägga till, och detta för att förändra och förbättra tillgängligheten.
Tilläggen har landat i stöd- och behandlingsplattformen på 1177.se.
Karin Larsson upplyser gällande fördelarna med att ha vårdstöd nära till hands via mobilen, datorn eller surfplattan.
– I det här e-hälsostödet kan patienten få träningsprogram, meddelanden, information och uppdateringar. Vi har utvecklat detta över tid, och kommer fortsätta att utveckla det för att kunna ge stöd och behandling, betonar hon.
Vilket förutom det fysiskt vårdrelaterade också kan handla om en stöttande inblick i den opererade personens vardag.
– För den som efter ingreppet behöver gå på kryckor och samtidigt är hundägare kan det vara bra att kolla om man har någon som kan gå ut med vovven under en tid, exemplifierar Karin Larsson.
Och fortsätter:
– Vid hemkomst från sjukhusvistelsen kan patienten följa sin rehabiliteringsprocess via filmer och få hjälpande tips i e-hälsostödet, och man får också mail eller sms om nästa steg i sin behandling.
Själva längden för sjukhusvistelsen markerar ett i dag annorlunda scenario än vad som förr var brukligt.
För 15-20 år sedan var det inte ovanligt med 14 dagar. För 3-4 år sedan utgjorde samma scenario 3-4 dagar.
Och i dag:
– I dag handlar det ofta om bara en eller ett par dagar. Många ärenden kan lösas på nästintill dagkirurgisk basis, redogör Rickard Klockar.
– Därför kände vi att e-hälsostödet var något vi ville prova att applicera, helt enkelt för att kunna ge patienten den trygghet som krävs. Träningsprogram, information och allt annat kan vara kämpigt att hinna ta in under en förmiddag, dagen efter sitt ingrepp, understryker Rickard.
I februari tog man del av en patientenkät som visade att cirka hälften av målgruppen använde sig av trions digitala vårdstöd.
– Ett ganska rimligt användarantal, och vi ser över tid också att antalet ökar, upplyser Emanuel Brodin.
Han bjuder en klarsynt inblick i det faktum att många patienter har olika behov av support.
– Det här digitala stödet är jättebra, men passar inte alla.
– Vissa behöver mer stöd eller annat stöd, men vi tror att många kan få nytta av det här.
På pluskontot hittas därtill att e-hälsostödet samtidigt frigör och renodlar resurser för de patienter vars åkommor eller konvalescens kräver större insatser av Rickard, Karin, Emanuel och deras kollegor.
Framgent hoppas man ta den ortopediska vårdens nytillskott till nya nivåer.
Emanuel Brodin:
– Vi ser möjligheter att komma i gång med videokommunikation, och även att kunna hjälpa patienter tidigare i vårdkedjan.
– Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare skulle kunna utveckla e-hälsostödet för sina respektive områden för denna patientgrupp. Man kan tänka sig att förbandsbyte inte behöver kräva sjukhusbesök, och kanske att man skulle kunna hitta infektioner tidigare. Dessa medicinska frågor vet sjuksköterskor och läkare mer om de är genomförbara, och hur detta i sådana fall ska genomföras, tillägger Emanuel.
Han poängterar att trion gläds mycket åt erkännandet och ser framtiden an med optimism.
Att potentialen är oändlig.
En ambition och inställning som delas av vid prisceremonin närvarande regionrådet Sofia Jarl (C).
– Att de vill utveckla det här är något vi från ledningshåll välkomnar.
– Vi ligger efter på den här fronten, men att satsa på digitalisering är en del av vår politiska vilja och står med i verksamhetsplanen.
Jarl redogör att man i regionen behöver jobba med dessa frågor. Samt att en för digitaliseringen stärkande aspekt är att man nu också har en nyrekryterad it-direktör.
Om team Larsson, Klockar och Brodin:
– De är ett föredöme, och jag hoppas att fler tar efter, understryker Sofia Jarl.

Patientsäkerhetsstipendiet

Detta för sitt innovativa patientsäkerhetsarbete vid knäproteskirurgi.
Vinnande bidrag är Karin Larsson, Emanuel Brodin samt Rickard Klockars e-hälsostöd för patienter som genomgår knäprotesoperation. Stipendiesumman är 25 000 kronor och ska användas för fortsatt arbete med att minska risken för vårdskador.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Falun v52

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS