ANNONS

Anders Bergman, WSP samhällsbyggnad, fick många frågor under samrådsmötet, men hade få svar.
Foto: Rebecca Linder

Frågorna haglade över Google

HORNDAL. I tisdags hade Google bjudit in till ett öppet samrådsmöte angående planerna på att etablera ett datacenter. Kulturforum var nästintill fullsatt och frågorna haglade över Google.

Googles representant denna kväll var Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sverige.
– Tekniken och utvecklingen går snabbt framåt och vi behöver därför datakraft. Vi investerar därför i datacenter på olika håll i Europa. Det finns redan fyra datacenter och ett femte håller nu på att byggas. Horndal skulle kunna vara ett möjligt etableringsområde framöver, sade Sara Övreby.

Även Anders Bergman från WSP samhällsbyggnad var på plats och berättade översiktligt om planerna och hur arbetet går till med alla samråd som ska göras, miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram för att i mars kunna lämna in en ansökan till mark- och miljödomstolen, en process som de räknar med tar cirka 1,5 år. Och han är tydlig med att påpeka att det inte finns något beslut om byggstart.
– Men blir det så så kommer det att byggas med hänsyn till omgivningen, sade Anders Bergman.

När det blev dags för frågestund så haglade frågorna från åhörarna. Många av frågorna kretsade kring förslagen på de tänkta ledningarna för kylvatten som ska grävas ner dels till Rossen, men även till Dalälven (Bysjön eller Bäsingen). Många ifrågasatte var och hur de skulle grävas ner, om det kommer att påverka vattnet med ökade temperaturer, samt om vattnet som släpps tillbaka, som då innehåller bakteriehämmande kemikalier, främst klor, och hur detta kan påverka. Några tydliga svar kunde åhörarna inte få. Bara att de utredningar som finns gjorda sedan tidigare så har inte temperaturen påverkats, mer än just vid själva utloppet. Och när det gäller kemikalierna så har de inte heller haft någon betydande påverkan på vattnets kvalitet.

Vattennivån i Rossen var också en minst sagt het potatis, då många boende i närheten vittnar om extremt låga nivåer under och efter den här sommaren. Även Tyskobo kraft hade försett Google med värden gällande tillströmningen av vatten från Rossen till Årängsån under de fem senaste åren.
– Vi har tyvärr inte hunnit titta på det ännu. Men är det så att vattentillströmningen är för liten så kan vi såklart inte ta ut vatten ur Rossen utan måste titta på andra alternativ även i det första skedet, säger Anders Bergman.

Har man synpunkter på samrådsunderlaget ska man skicka in dem senast 19 januari.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 52 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS