Förvirrande fingertoppar

Tankar som i skrift förmedlas med fingertoppar styrda av försvagad syn via löjligt små digitala tangenter placerade på en telefon som påstås göra dig smart blir ofta mer förvirrade.

Om sedan den funktion där apparaten själv avslutar de ord du påbörjat är aktiverad så kan skillnaden mellan de tänkta orden och de via nätet förmedlade vara besvärande stor. Du löper risken att framstå som ett tele-fån.
Fummelfingrande i den inbyggda telefonboken är en annan oroskälla för oss som inte använder synhjälpmedel så ofta som vi borde. Risken att sända rätt rader till fel person är ständigt närvarande.
Manar till extra stor försiktighet då den tänkta mottagaren är avsändarens mor, far eller i förekommande fall maka eller make…

Ägnar mig ibland åt viss frisering av insända texter avsedda att publiceras på denna tidnings familjesidor. För att så många som möjligt ska få säga sitt krävs ibland viss handpåläggning.
En påfallande ofta förekommande del i dessa alster är tacksamhet riktad mot trygga, trevliga och inte minst trafiksäkra bussförare, vanligen benämnda enbart med sitt förnamn. Hyser inga som helst tvivel om yrkeskårens kompetens och att berömmet är välförtjänt, men det händer ändå att dessa rader stannar på mitt skrivbord. Ibland skaver mitt samvete.
Det samlade intrycket efter att ha läst åtskilliga meter insända referat författade av eldsjälar inom föreningslivet i vår del av Dalarna är ogrumlad glädje.
Seniorlaget ligger inte på latsidan.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

En liten mus har skapat hysteri i vårt hus.
Tomtarna på loftet blir fler då det lackar emot jul.
Borlänge. Trefaldiga VM-guldmedaljören Tove Alexandersson får Bragdguldet 2019.