ANNONS

Det nu ansökta undersökningstillståndet Gumsberg nr 10 täcker stor del av det tidigare tillståndet Gumsberg nr 2 (som visas i kartan).

Fortsätter jakten efter silvergruvan

SÄTER. Kanadensiska börsbolaget Boreal Metals förtsätter jakten efter silvergruvan i den stora Gumsbergsinmutningen.

Via sitt svenska bolag Iekelvare Minerals AB söker man fortsatt tillstånd för att leta efter koppar, guld, bly, zink och silver i mineraliseringarna från Silvbergsgruvorna i Säter och Borlänge kommun ned till Gräsbergsfältet i Ludvika och Smedjebackens kommuner.
Den senaste ansökan kallar man Gumsberg 10 och är på 1058 hektar.
Området har tidigare undersökts, mellan 2013 och 2019, av samma bolag och kallades då Gumsberg 2 och var då 400 hektar större.

Kanadensiska Boreal Metals undersöker det gamla gruvområdet mellan Gräsbergsfältet i Ludvika/Smedjebacken och Öster Silvbergsgruvan i Säter/Borlänge kommuner.

I ansökan till bergsstaten skriver man:
“Studier av geologin i området, geokemiskt och geofysiskt material från SGU’s databaser samt historiska arbeten från området visar på god potential för fynd av koncessionsmineral inom det nu ansökta området. Företagets egna undersökningsarbeten inom det tidigare undersökningstillståndet Gumsberg nr 2 samt inom de angränsande undersökningstillstånden visar att de mineraliserade zoner som definierats inom Gumsberg nr 6, 7 och 8 fortsätter genom det nu ansökta undersökningstillståndet och in i de angränsande undersökningstillstånden Gumsberg nr 1 och 9 vilka alla innehavs av Iekelvare Minerals AB. Iekelvare Minerals AB bedömer potentialen till fynd inom det nu ansökta området som mycket god.”
Det kanadensiska ägarbolaget har satt upp fem mål för det fortsatta prospekteringsarbetet i Gumsbergsinmutningarna, diamantborrningar i de gamla gruvområdena Östra Silvberg, Vallberget och Loberget, kartläggning av Fredrickssongruvan (nära Ulfshyttan) och en undersökning med helikopteröverflygning med så kallad VTEM-teknik över Gumsberg West, eller Gumsberg nr 9.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Hedemora/Säter v6

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS