ANNONS

– Att vi redan nu tar beslut om våren 2021 handlar om att kunna säkerställa långsiktig planering för personal och studenter trots att det finns många osäkerhetsfaktorer kring rådande utveckling av Covid-19, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning.
Foto: Högskolan Dalarna

Fortsatt undervisning på distans

Högskolan Dalarna har beslutat att den undervisning och examination som i normalfall sker campusbaserat planeras ges nätbaserad och med fördel ”blended” (blandad) vårterminen 2021

Även vilka aktiviteter och grupper som prioriteras för utbildning på campus har fastställts.
Beslutet kring undervisnings- och examinationsformer och vilka aktiviteter och grupper som prioriteras för utbildning på campus beror på rådande pandemi och är ett led i att minska smittspridningen.
– Att vi redan nu tar beslut om våren 2021 handlar om att kunna säkerställa långsiktig planering för personal och studenter trots att det finns många osäkerhetsfaktorer kring rådande utveckling av covid-19, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning.

De aktiviteter och grupper som prioriteras för utbildning på campus är examinationer som inte bedöms möjliga att utföra på distans och praktiska moment eller praktisk examination. Dessutom prioriteras examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår samt nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå. Även utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska prioriteras.
– Självklart längtar vi alla efter vanliga förhållanden med än mer levande campus. Men att bedriva nätbaserad och blended utbildning är något vi är erkänt bra på vid högskolan, och en av anledningarna att man väljer att söka till oss.

Följande är beslutat:
• Att all undervisning och examination på vårens utbildningsprogram och kurspaket med internationell antagning under läsåret 2020-21 ska erbjudas nätbaserat under vårterminen.
• För all annan undervisning och examination, som i normalfallet sker campusbaserat, rekommenderas att den planeras för att genomföras nätbaserat och med fördel ”blended”. Blended ska i detta sammanhang tolkas som att undervisningsformen ska medföra att studenterna kan välja mellan nät och campus – det ska vara möjligt att medverka via båda undervisningsformerna.
• Att betalningsskyldiga studenter får möjlighet att registrera sig på en kurs och börja läsa på nätet men får rätten till återbetalning inom 21 dagar utan att betala den administrativa avgiften. Detta gäller endast för nyantagna programstudenter för vårterminen 2021 och inte för pågående studier.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS