ANNONS

Nordanö skola är en av de minsta i kommunen. KPMG föreslår nu att kommunen ska minska antalet förskolor och skolor till färre och större enheter.
Foto: Rebecca Linder

Fortsatt tufft ekonomiskt läge

AVESTA. Det är ett fortsatt tufft ekonomiskt läge för alla kommunens verksamheter. För bildning handlar det om att spara cirka 10 miljoner kronor under 2019.

– Det blir riktigt tufft, säger Mikael Westberg (S), bildningsstyrelsens ordförande.
KPMG har gjort en genomlysning av bildningsstyrelsens organisation och kommit fram med ett par övergripande rekommendationer. Första punkten handlar om att minska antalet förskolor och skolor till färre och större enheter. För förskolor gäller det dem med färre än två avdelningar och det finns sju sådana förskolor i kommunen.

– Vi har redan det här tänket när vi planerar för den framtida förskoleverksamheten och hur vi ska bygga ut den framöver när det kommer allt fler och större barnkullar, säger Mikael Westberg.
För grundskolan pekas fyra skolor ut som små: Fors, By, Lund och Nordanö. De allra minsta skolorna är Nordanö och Lund med ett 50-tal elever vardera.
– Vi har inte fattat beslut om att lägga ner någon skola. Vi har nu i uppdrag att utreda hur det ser ut och att vi får jobba i lugn och ro för att hitta besparingar där det går, säger Mikael Westberg.

Det handlar även om att se över lokalkostnader och hyror, införa digitala processer som ett långsiktigt arbete, samt att man ska följa upp de satsningar som gjorts inom kultur och fritid för att bland annat se om anläggningarna nyttjas i den grad som de förväntat samt om det motiverar kostnaderna.
– All icke lagstadgad verksamhet kommer att ses över.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 43 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS