ANNONS

Äldreomsorgslyftet – ett samarbete mellan VBU och Ludvika- och Smedjebackens kommun. Från vänster Åsa Bergkvist, Monica Forsgren, Karin Pihlström, Göran Törnqvist och Marianne Ragnarsson.
Foto: Marija Ratković Vidaković

Fortbildning ska lyfta vården

En ny utbildning har startat på Västerbergslagens utbildningsförbund, så kallade Äldreomsorgslyftet. Den är orienterat mot anställda hos vård- och omsorg i Ludvika och Smedjebacken kommun.

Med hjälp av statsbidraget och genom samarbete med både Vård- och omsorgsprogrammet och Vuxenutbildning på VBU kan nu Ludvika och Smedjebackens kommun erbjuda 30 platser (20 i Ludvika och 10 i Smedjebacken) för elever som ska läsa 50 procent på sin arbetstid med bibehållen lön.
De kommer att vara klara med utbildningen i november 2021.
Staten finansierar kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad vård och omsorg är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska. Satsningen kallas Äldreomsorgslyftet.

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal.

Utbildningens mål syftar bland annat till att ge eleven:
• förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och
hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt
administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
• kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Det nationella yrkespaketet till undersköterska är på 1 500 poäng och vårdbiträde är på 800 poäng.
Monica Forsgren, ordförande i vård- och omsorg college och i vård- och omsorgsnämnden i Smedjebacken kommun, och Åsa Bergkvist, ledamot i vård- och omsorg college och ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Ludvika kommun, hälsade alla välkomna och presenterade den kompetensutveckling och strategiska samarbetet mellan de två kommuner, som är väldigt viktig nu under coronatider:
”Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans ska se till att ni var och en utvecklas i er yrkesroll. Dessutom ska denna satsning bidra till en större trygghet och bättre villkor i både vård och omsorgsverksamheten och hela samhället”.

Monica och Åsa tackade också VBU för så snabb och effektiv organisering av denna utbildning på kort tid, då besked om det speciella statsbidrag kom under september månad.
Göran Törnqvist, rektor på Smedenskolan, och Karin Pihlström, rektor på vuxenutbildningen på VBU, hälsade också på alla elever och önskade dem lycka till inom den nya utbildning, samt poängterade lite extra att: ”Yrke inom vård och omsorg är ett av de viktigaste yrkena nuförtiden” och ”Glöm inte att ni är de utvalda som har utsetts för att säkra framtiden i vården”.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS