ANNONS

Första spadtaget togs av de barn som idag går på närliggande förskolor och som kommer att vara elever på skolan när den är klar. Foto: Viktor Nordström.
Foto: Foto: Viktor Nordström.

Första spadtaget för Paradisskolan

BORLÄNGE. I Övre Tjärna ska ny grund – och förskola byggas och första spadtag togs den 13 januari.

Om 18 månader ska bygget vara klart. En snäv tidsram. Snabbare än vanligt.
Skolan byggs av Hemsö Fastighets AB, i området Övre Tjärna i Borlänge, ett område där det råder brist på skolplatser. Paradisskolan omfattar förskola och grundskola för årskurs F-5, eventuellt även årskurs 6, samt en idrottshall.
– Vi gillar det här konceptet, där Hemsö bygger och vi hyr av dom. Det underlättar vår investeringstakt, förklarar Monica Lundin (L), kommunalråd och Barn- och utbildningsnämnden, ordförande.
Behovet av skolor ökar i takt med barnkullarnas storlek. 2012 gjordes en översyn av behovet som hade namnet “Framtidens skola”. 2015 ökade anhöriginvandringen och den stora flyktingströmen gjorde att förutsättningarna för “Framtidens skola” förändrades. Nu lägger man det nya pusslet för att möta efterfrågan. I den nya planen tas även integrationsperspektivet med i beräkningarna. Något som inte fanns med i den tidigare versionen om skolförsörjningen.
– Vi måste hitta en modell för att mixa våra ungar. De ska gå skola nära hemmet som liten, men sedan kanske kunna gå längre från hemmet, förklarar Monica Lundin.
Paradisskolan ska byggas enligt konceptet “Skolan mitt i byn” som innebär att lokalerna ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen i närområdet. Ambitionen är en multianvändning av skolan och att den samutnyttjas av andra verksamheter utanför skolans tid.
– Vi äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter och har stor erfarenhet av skolor och äldreboende. Förra året byggde vi fem skolor, i år är det planerat att bygga sju, berättar Nils Styf, vd Hemsö.
Han förtydligar också att sättet att bygga på, där det går att skärma av och lås vissa utrymmen, gör skolan mer användbar utanför skoltid. Samt att förskole delen förbereds för att kunna ställas om till grundskola, när så behövs.
– Det blir också hållbart, då vi inte bygger mer än nödvändigt, tillägger Nils Styf.
Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall. Paradisskolan som är planerad för 600 barn ska vara klar till höstterminen 2021.
Vid ceremonin deltog bland annat Monica Lundin (L), Jan Boman (S) och Nils Styf, vd Hemsö. Spadtaget togs tillsammans med förskolebarn från närliggande Tjärna Hage förskola.

Publicerat i Annonsbladet Borlänge v 4 2020

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS