ANNONS

Så här kan Faluns nya bostadsområde Surbrunnshagen komma att se ut. Beläget vid Dalregementsområdets sydöstra delar, och med såväl radhus som hyreslägenheter.
Foto: Illustration från Falu kommun

Första spadtagen för nytt bostadsområde

FALUN. Nästa år inleds bygget av den nya stadsdelen Surbrunnshagen. Förberedande markarbeten är redan påbörjade.

Faluns centrala bostadsflora får en ny kompis på kartan. Surbrunnshagen är namnet, och här kommer att stå såväl radhus som hyreslägenheter. Platsen är Dalregementsområdets sydöstra delar, i närheten av Övre Norslund och tämligen nybyggda bostadsklustret Brigaden.

I onsdags togs första spad- och skoptagen för att anlägga lokalgator samt gång- och cykelvägar, upplyser Falu kommun. Själva bygget spås dra i gång nästa år. Surbrunnshagen kommer att fördelas på två delar och två ägare. Fastighetsägare norr om Högbobäcken är Dagon och Kopparstaden AB söder om Högbobäcken.

Planen är att ge området karaktären av trädgårdsstad, vilket innebär tydliga gaturum, relativt småskalig bebyggelse med inslag av rad- och kedjehus. Främst byggs hus med 2-3 våningar, men inslag av något högre kåkar kan bli aktuellt. Maxtak sett till antal lägenheter som kan byggas är i nuläget cirka 330 stycken. Området bibehåller karaktären av tallskog med gamla uppvuxna tallar. Därför är vissa delar av området planlagt som naturmark.

– Vi kommer att förbättra gång- och cykelstråk i anslutning till området, säger Falu kommuns projektingenjör Michael Ahnfeldt i ett pressmeddelande.

Trafikmässigt kommer Surbrunnshagen ha anslutningar mot Kungsgårdsvägen, Gammelvägen och Surbrunnsvägen. Man meddelar också att åtgärder för att dämpa trafikens hastighet och förbättra trafiksäkerheten längs Kungsgårdsvägen kan bli aktuellt.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS