ANNONS

Dalarnas första dödsfall i sviterna av covid-19 är konstaterat. “Det är fruktansvärt, det här är något man aldrig vänjer sig vid”, inleder smittskyddsläkare Anders Lindblom. Från Region Dalarna understryker man nu vikten av att följa rekommendationer för avstånd och hygien för att minska virusspridningen. Från vänster Lotta Olmarken Ingler, Erik Degerman, Anders Lindblom.
Foto: Sonny Jonasson

Första dödsfallet i covid-19 konstaterat i Dalarna: “Fruktansvärt”

DALARNA Under helgen avled en man i sviterna av covid-19. Dödsfallet är det första i Dalarna kopplat till coronaviruset. Nu understryker Region Dalarna vikten av att minska smittspridning.

En man i 60-årsåldern kom i sjukhusvård den 13 mars. Den 18 mars fördes han till intensivvårdsavdelning där han fortsatte vårdas för sin covid-19-infektion. Mannen har nu avlidit i sviterna av denna. Han beskrivs också ha haft underliggande sjukdomar. Mannen smittades ej utomlands, och smittspårning sker nu enligt rutin.

Dalarna har i och med detta hamnat i en nedslående statistik över län där individer fått sätta livet till på grund av coronavirusets snabba utbredning. Region Dalarna kallar till pressträff för att beklaga, belysa och betona aspekter i det hela.

– Det är fruktansvärt, det här är något man aldrig vänjer sig vid, inleder smittskyddsläkare Anders Lindblom.

– Våra tankar går till de anhöriga, framhåller hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler.

Lotta informerar att man i nuläget också arbetar för att tillgodose antalet intensivvårdplatser, och att det just nu inte finns brist på dessa. Hon riktar också tack till personalens insatser under ofta föränderliga och särskilda omständigheter. Hon understryker vikten av att allmänheten hörsammar restriktioner och vidtar försiktighet.

– Det är otroligt viktigt att vi håller avstånden för att minska smittorisken. Vi ser inte det här viruset, säger hon.

Anders Lindblom upplyser vidare att man väntar sig fler fall, med tanke på hur det ser ut i såväl andra delar av landet som omvärlden. I dagsläget uppges ytterligare en dalabördig patient befinna sig i läge av intensivvård. Lindblom konstaterar att det finns en samhällsspridning av smittan från norr till söder i Dalarna, och att man nu har en riktad provtagning.

– Och antalet konstaterade fall vi ser håller på att spela ut sin roll. Vi kan ju långt ifrån provta alla.

– För att värna om de utsatta, främst personer i hög ålder och som även kan ha diabetes, lungsjukdomar eller hjärt-kärlsjukdomar, är det viktigt med hygienen, avstånden och att man stannar hemma när man är sjuk.

Erik Degerman, chef för infektionssjukvården i Region Dalarna, meddelar att man i paritet med många andra vårdavdelningar märker av personalbortfallet då ökad försiktighet vid exempelvis förkylningssymptom råder, samt att man i högre utsträckning stannar hemma med sina barn och unga.

– Vi har dock ingen personalbrist i nuläget, då vi tagit höjd för det här scenariot. Bland annat får vi fin hjälp från andra delar av sjukhuset, förklarar han.

– Det är även fantastiskt att se hur såväl sjukhuspersonal som människor i allmänhet hjälper varandra, hur man står upp i dessa tider. Det värmer, säger Erik Degerman.

Statistik för Dalarna, måndag den 23 mars

  • Antalet konstaterade fall av covid-19: 25.
  • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 8.
  • Antal patienter (utöver antal inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 1.
  • Antal patienter med covid-19 som avlidit: 1.
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS