ANNONS

Klimatneutral asfalt kommer att läggas på vägen mellan Björsjö och Ludvika under sommaren.
Foto: Thomaz Andersson

Först i världen med klimatneutral asfalt

Den första klimatneutrala asfaltsmassan i världen kommer att läggas på en sträcka mellan Björsjö i Smedjebacken och Ludvika.

Den nya klimatneutrala asfalt ska läggas mellan Ludvika och Björsjö i Smedjebackens kommun under sommaren 2020.
Sträckan som läggs med asfalten är knappt två mil lång och asfalteras med 10 000 ton asfaltsmassa där det klimatfarliga bindmedlet tas bort och ersätts av biobindmedel.

För att minska klimatpåverkan värms asfalten med bioolja, gammal asfalt återanvänds och som bindemedel används biobindemedel från skogen. Det är användningen av ett biobindemedel som binder ihop stenmaterialet till en färdig asfaltbeläggning som är det stora genombrottet för att få en klimatneutral asfalt.
Entreprenören Skanska, på uppdrag av Trafikverket, kommer att använda ett biobindemedel från skogen, istället för asfaltsmassor som utvinns av fossil råvara, skriver Smedjebackens kommun.

Enligt Skanskas kommunikationsansvariga Maria Lindström, läggs det åtta miljoner ton asfaltsmassa i Sverige varje år. Ett ton innehåller 51 kilo koldioxid.
Om man i fram tiden kan undvika detta är detta avsevärda mängder fossilt koldioxid som inte behöver släppas ut med ny klimatneutral asfalt.
Den klimatneutrala asfalten ska tillverkas i Borlänge i sommar, testerna visar ett väldigt bra resultat med lika bra tekniska egenskaper som motsvarande asfaltsprodukter utan biobindemedel.

Projektet passar väl ihop med Smedjebackens kommuns vision som är att vara en Ekokommun i Framkant, skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av kommunen och fortsätt arbete för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp.

Fakta asfalt
Asfalt används ofta som en förkortning av asfaltbetong, som används till vägbeläggningslager och består av bindemedlet bitumen (förr i stället ofta av stenkolstjära) och krossat stenmaterial.
Innan det färdigblandade materialet lagts ut på väg, kallas det asfaltmassa. Asfalt används även om naturasfalt; råolja som trängt upp till markytan och oxiderat. Naturasfalt består främst av bitumen och kerogen.
Ordet härstammar från grekiskans asfaltos. Möjligen är det ett semitiskt lånord med betydelsen “hindra från att falla omkull” och skulle då syfta på ämnets förmåga att sammanfoga murar och andra konstruktioner.
Andra källor menar att ordet kommer från sanskrit “jatu”, alternativt det latinska “pix tumens” vilket betyder utsipprande beck.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS