ANNONS

Celina Ingesson driver den privata förskolan Noas Ark som nu planerar att utöka med en avdelning för femårsverksamhet.
Foto: Mikael Eriksson

Förskolan planerar tillökning

HEDEMORA.15 nya platser i en femårsverksamhet. Det planerar nu den privata förskolan Noas Ark att starta till kommande höst. Behovet av fler platser är stort.

Den privata förskolan Noas Ark behöver utöka. Bildningsnämndens arbetsutskott har sagt ja till ansökan om att starta en femårsverksamhet, och nu har även bildningsnämnden sagt ja. Celina Ingesson som driver Noas Ark kan nu trycka på startknappen för att påbörja arbetet med att förbereda för den nya verksamheten.
– Vi har föräldrar med barn som står i kö och vill ha plats, och kommunen har också kö till sina förskolor, säger Celina Ingesson om den satsning som är på gång.
Hon säger att de även fått förfrågan från kommunen om de kan ordna fler platser.
– Det blir 15 nya platser som vi planerar att öppna 1 september.

Sammanlagt sju pedagoger finns i dag i verksamheten plus kökspersonal och en specialpedagog några timmar per vecka. Celina Ingesson säger att de kommer att behöva anställa en till två nya pedagoger när den nya verksamheten drar i gång. Allt beroende på hur många fler barn som kommer att komma till.
De har letat efter en lämplig lokal i två års tid med det visade sig att den fanns på ett närmare avstånd än hon först tänkt. På gården finns ett hus som ska byggas om för att ge plats för femårsverksamheten. Det gör att de blir möjligt att samnyttja kök, matsal och utemiljön.

Noas Ark startade 2005 inom ramen för alternativ barnomsorg. 2009 övergick man till att bli förskola och 2011 tog Celina Ingesson över verksamheten. I dag finns två avdelningar inrymda i fastigheten längs med Långgatan. På nedre botten småbarnsavdelningen med plats för 15 barn och en trappa upp syskonavdelningen med 25 platser.
Noas Ark är en förskola med kristna förtecken.
– Vi jobbar utifrån den kristna värdegrunden.

Celina Ingesson pratar om det kristna arv som finns i Sverige och säger att de arbetar med värdegrundsfrågor för att omsätta dessa i praktiken. Det handlar om ett förhållningssätt, att lära barn hur de ska vara mot varandra, att man ska kunna säga förlåt och kunna reda ut konflikter.
– Vi arbetar också mycket med utomhuspedagogik eftersom barnen mår bra av att vara ute och håller sig friskare, säger Celina Ingesson.

Varje onsdag får barnen i åldrarna tre till fem år ta sin ryggsäck och bege sig iväg på utflykt. Målet kan vara Stadsberget, Hönsan, Gammelgården eller biblioteket. Dessutom använder man sig mycket av den utegård som finns.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 51 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS