ANNONS

Sedan i maj har ytterdörren markerat halt för föräldrar. Nu lättar förskolan Bäckehagen något på restriktionerna, men fortsatt försiktighet gäller. “Alla kan inte följa med barnen in samtidigt, man får hjälpas åt att ha ett förståndigt föräldraflöde”, förklarar rektor Caroline Stål.
Foto: Sonny Jonasson

Förskola lättar något på restriktioner: “Av största vikt med ansvar och förnuft”

FALUN En förskola i Falun lättar marginellt på restriktionerna för föräldrar. Som nu med förnuft och försiktighet får följa med barnen in i hallen vid lämning och hämtning.

– För att minska arbetsbelastningen och underlätta praktiskt för personalen, förklarar rektorn Caroline Stål.

I maj införde förskolorna Bäckehagen, Skogsbrynet och Slätta nya rutiner vid lämning och hämtning av barn.
Detta i syfte att i möjligaste mån minska smittorisken för personal och säkerställa att man kunde upprätthålla sin pedagogiska verksamhet.
I snart ett halvår har därav föräldrar till småttingar på nämnda förskolor sagt hej och hej då redan vid dörren.

Vilket i Caroline Ståls bedömning upplevs som ett väl fungerande system.
– Som jag förstått på pedagogerna tycker de att det har rullat på väldigt bra.
– Det gäller att alla berörda parter har en dialog, inte minst för att skapa förståelse hur viktigt det är att tillsammans minska smittspridningen, berättar hon.
Och betonar att denna lilla reducering av restriktioner vid förskoledagens början och slut i nuläget bara gäller förskolan Bäckehagen.
– Det är något som jag, pedagogerna och skyddsombudet på förskolan kommit överens om gemensamt, framhåller Caroline.

Ett beslut som ska underlätta praktiskt för personal när nu höst och snart vinter gör entré.
Större och otympligare ranson ytterkläder, fler ombyten, ryggsäckar och annat tar stor tid i anspråk för pedagogerna. Detta vid ankomst, hemgång och även då vissa barn avslutar dagen med en kortare stund på annan avdelning än sin ordinarie.

En tills vidare begränsad föräldranärvaro spås kunna förenkla denna procedur.
– Ja, från och med i måndags testar vi det här upplägget. Och det är givetvis av största vikt att alla inblandade vidtar försiktighet och att föräldrar visar vuxet ansvar och förnuft, betonar Caroline Stål.
– Alla kan inte följa med barnen in samtidigt, utan man får hjälpas åt att ha ett förståndigt föräldraflöde, utvecklar hon.

Föräldrarna får således vara barnen behjälpliga i själva hallen och vid deras klädfack, men inte komma in på själva avdelningarna.
I anslutning till detta lyfter också Caroline Stål en önskan att föräldralediga alternativt arbetssökande lämnar barnen vid för Bäckehagen lämpliga tidpunkter på morgon och eftermiddag.
– Ja, även det för att försöka minska trängsel och vuxenkontakt, klargör hon.
– Vi är fortfarande i en pandemi och på sina håll ökar nu smittspridningen, så vi behöver alla fortsätta hjälpas åt.

Har ni haft fall av covid-19 i pedagogstyrkan på förskolorna du svarar för?
– Jag kan ej gå ut med information om personalstyrkan av hänsyn till alla involverade.
Ser du även indikationer på att andra förskolor ändrar sina rutiner utifrån virusaspekter?
– Det jag noterat är att många rektorer gjort på många olika sätt. Det är upp till var och en att forma rutiner, och hur förskolans lokaler ser ut rent fysiskt kan också delvis styra vad man kan göra och inte.
– Att vi vidtog åtgärder i våras bottnade i en stor oro i rådande situation. Det var ett sätt att trygga personalen, och det är det fortfarande även om vi nu enats om att prova snäppet lättare restriktioner vid Bäckehagen, säger Caroline Stål.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS