ANNONS

Högskolan Dalarna campus Borlänge.
Foto: Veronica Rigtorp

Forskning ska visa om solceller orsakar elektriska störningar

Nu startas ett nytt forskningsprojekt om elektromagnetiska störningar av solcellsanläggningar vid Högskolan Dalarna.

– Just nu undviker man att bygga solcellsanläggningar i närheten av viktiga samhällsfunktioner, till exempel försvarets anläggningar, flygplatser, sjukhus och annan samhällskritisk infrastruktur med känslig elektronik, säger Désirée Kroner, doktorand i energiteknik på Högskolan Dalarna.

Nu startar Högskolan Dalarna i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE, Swedavia och Friendly Power AB ett forskningsprojekt för att utreda elektromagnetiska störningar från solcellsanläggningar.
Solcellsinstallationer inom Sverige har ökat de senaste åren. Nu har Elsäkerhetsverket fått in enstaka klagomål om att solcellsanläggningar påverkar radiokommunikation.
Forskning inom det här området har hittills varit lågt prioriterat, samtidigt som studier av utrustning på solelmarknaden pekat på förekomsten av kvalitetsbrister vad gäller elektromagnetiska störningar, EMC.

Högskolan Dalarna bidrar med kompetens om installation av solcellsanläggningar och kommer att bygga referensanläggningar för att göra mätningar.
– Genom vår forskning vill vi ersätta ovisshet med kunskap. Vi vill visa hur utformningen av installationen påverkar elektromagnetiska störningar, EMC, för den färdiga anläggningen. Vi vill också sprida den informationen till sol-cellsinstallatörsbranschen, till exempel genom våra installationskurser men också genom workshops och andra presentationer, säger Désirée Kroner, doktorand i energiteknik på Högskolan Dalarna.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS