ANNONS

Självprovtagning i hemmet har visat sig vara ett bra sätt att upptäcka livmoderhalscancer hos äldre kvinnor.
Foto: Arkiv

Forskning på dalkullor kan minska cancer

DALARNA. Forskning av och på dalkullor kan minska livmoderhalscancer hos äldre. – Självprovtagning i hemmet har visat sig fungera väldigt bra, säger gyn-onkolgen Ruth Hermansson.

Ruth Hermansson bor i Vikarbyn och jobbar som gyn-onkolog i Örebro dit kvinnor från Dalarna med livmoderhalscancer hänvisas.
Hon har sedan 2013 forskat på kvinnor mellan 60 och 80 år. Det är en grupp som inte kallas till cellprovstagning eller testas för HPV-infektion som kan visa på cellförändringar i livmoderhalsen.
– Den gränsen har senare höjts till 64 år, men det tycker vi inte är tillräckligt, säger Ruth Hermansson.
Hur hög gräns tycker du vore bra?
– Helst ska det inte vara någon åldersgräns alls utan göras en individuell bedömning.

Även om det inte är lika stor risk att drabbas av livmoderhalscancer för äldre kvinnor så är den inte obetydlig. Av de cirka 1 900 kvinnor från Dalarna som ingått i Ruth Hermanssons forskning så visade det sig att en procent av dem drabbats av cellförändringar.
– Av dem som kontrolleras via screening handlar det om 1,3-1,4 procent.
Att äldre kvinnor inte testas har gjort att deras cellförändringar inte upptäcks tidigt utan många gånger i form av avancerad cancer. Det gör behandlingen både mer komplicerad och dyrare och att kvinnorna själva drabbas av fler biverkningar och har större risk att dö.
Det vanliga cellprovet är inte lika tillförlitligt bland äldre kvinnor utan då är det bättre med ett HPV-test. Det Ruths studier visat är att det i den här åldersgruppen fungerar mycket bra med ett självtest som kvinnorna får göra i hemmet.

Kvinnorna får ett paket hemskickat med instruktioner på hur de ska utföra provet på sig själva. Därefter skickar de tillbaka provet med vanlig post till laboratoriet.
– Om svaret var positivt så fick man göra ett nytt test efter tre-fyra månader och om det också var positivt så kallades man till gynekolog, berättar Ruth.
Vad kan din forskning leda till?
– Den visar att cellprov helst inte ska göras på äldre, att självprovtagning fungerar utmärkt och på sikt kan det bidra till att livmoderhalscancer utrotas, vilket är ett globalt mål, säger Ruth Hermansson.
I framtiden hoppas hon också att fler äldre kvinnor ska erbjudas att göra självtest.
– Ja, vi jobbar för det.
Ruth Hermanssons avhandling har gjorts i samarbete med Uppsala universitet och en av hennes handledare är en annan dalkulla, Annika Lindström från Bjursås.

Fakta/Livmoderhalscancer
Livmoderhalscancer är den fjärde fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen.
Varje år insjuknar 550 kvinnor i Sverige i sjukdomen varav cirka 150 dör.
Dödligheten i åldersgruppen över 60 år är cirka 70 procent.
Socialstyrelsen rekommenderar numera HPV-test för kvinnor från 30 och upp till 64 år med tre-sju års mellanrum.
HPV står för humant papillomvirus som är ett högriskvirus som kan orsaka olika typer av cancer.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS