ANNONS

“Den här utvecklingen gynnar både klimatet, samhället och verksamheten”, säger Gunnar Sjöblom, Stora Enso Fors Bruk.
Foto: Stora Enso

Fors bruk satsar på förnybart drivmedel

FORS Stora Enso Fors miljösatsar och minskar utsläppen av fossil koldioxid. Detta genom att gå över till HVO som drivmedel, ett förnybart drivmedel för dieselmotorer.

Gunnar Sjöblom, tillförordnad brukschef, säger i ett pressmeddelande att hållbarhet är en självklar och naturlig del av verksamheten.
– För oss är hållbarhetsaspekten helt central genom hela värdekedjan. Den här utvecklingen är verkligen positiv i flera avseenden, det gynnar både klimatet, samhället och verksamheten, säger Gunnar Sjöblom.
Fordonen för interna transporter inom Stora Enso Fors har släppt ut cirka 450 ton fossil koldioxid per år, och innefattar vedtruckar, motviktstruckar och traktorer. För att minska koldioxidavtrycket ytterligare övergår man nu till HVO som drivmedel. HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett förnybart drivmedel för dieselmotorer. Målet är att minska utsläppen av fossil koldioxid med ungefär 350 ton under år 2021 och 100 ton under år 2022, vilket kan jämföras med 300 personbilar som vardera kör 1 500 mil per år.

Sedan 2017 och efter 30 år av förbättringsarbete är Fors Bruk hundra procent fossilfri i sin el- och ångproduktion. Det gör bruket unikt i sitt slag i världen. Övergången till HVO som drivmedel i fordon för interna transporter är ytterligare ett förbättringssteg som minskar utsläppen av fossil koldioxid.

Gunnar Sjöblom säger att det är positivt att konsumenter och deras kunder har förväntningar och ställer allt högre krav på klimatsmarta lösningar. Något Stora Enso Fors tar till sig genom att hitta nya lösningar som minskar klimatavtrycket.
– Vi är stolta över våra medarbetare som alltid jobbar för att göra skillnad för klimatet, säger Sjöblom.

Förnybar energi, fossilfritt och klimatneutralitet
Förnybar energi kommer från källor som ständigt förnyas och som inte tar slut, så som solkraft, vindkraft, vattenkraft och bioenergi.
Fossilfritt betyder att energin som används inte kommer från fossila bränslen. Till fossila bränslen räknas kol, olja och gas.
Klimatneutralt betyder att något inte har en påverkan på klimatet. Eftersom mycket av energin som driver samhället fortfarande kommer från fossila bränslen så påverkas klimatet en stor del. Det finns mycket att göra för att minska klimatpåverkan, för att få ner den till noll behövs ofta åtgärder som är “klimatpositiva”, till exempel att klimatkompensera för utsläppen.

Fors bruk
Stora Enso Fors AB ingår i divisionen för Packaging Materials och fabriken ligger i Fors, strax nordost om Avesta. Total årskapacitet av 410 000 ton och antal anställda är cirka 520 personer.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS