ANNONS

Region Dalarna lyfter den satsning som har kvinnor som väntar barn eller fött barn som adressater. I fjol genomfördes 29 konkreta åtgärder och 2021 fördelar man 38 307 636 kronor till fortsatt stärkande insatser inom Region Dalarnas förlossningsvård.
Foto: Dreamstime

Förlossningsvården i fokus: “Viktiga insatser”

DALARNA. Pandemin till trots konstaterar Region Dalarna upplyftande resultat för en medveten satsning på förlossningsvården. Fjolårets 29 konkret riktade insatser bekräftas av läkare i gebitet som stärkande. – Det är viktiga insatser för alla de kvinnor som väntar och föder barn i Region Dalarna, säger mödrahälsovårdsöverläkaren Sara Hogmark.

Ovanstående åskådliggörs enligt Region Dalarna också i rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020″.
Bakom denna står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och häri redovisas de nationellt sett mer än 400 insatser regionerna utför under fjolåret.
Länets 29 insatser är genomförda i positiv mening för kvinnors hälsa, och sägs alltså ha nått goda resultat och att dessa fortsätter peka i rätt riktning.
Detta trots att pandemin utgjort prövningar för både vårdens verksamheter och kvinnorna i fråga.

I ett större perspektiv, mellan 2015 och 2020, noteras att fler kvinnor besökt eftervården på barnmorskemottagning efter förlossning. 71,7 procent har blivit 87,7 och det är siffror som regionen gläds åt.
Därtill framhåller man ett inlett arbete gällande heminduktion (igångsättning av förlossningar i hemmet) samt ambitionen att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården och kompetenshöjande insatser för vårdens medarbetare.
Sara Hogmark är mödrahälsovårdsöverläkare vid Region Dalarna.
– Det är viktiga insatser för alla de kvinnor som väntar och föder barn i Region Dalarna och det är särskilt imponerande med tanke på det ansträngda läge som fortfarande råder i hela hälso- och sjukvården under pandemin, berättar hon i regionens kungörelse i ämnet.

Som helhet har regionernas satsning satt fokus på följande områden:
• Förebygga, identifiera och behandla förlossningsskador
• Stärka uppföljningen efter förlossning och förbättra stödet kring amning
• Stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö
• Pandemin har inneburit prövningar – men också en extra utvecklingsknuff för nya och främst digitala arbetssätt

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS