ANNONS

Nära Horndal och By i Avesta kommun vill Tekniska verken Vind AB bygga en stor vindkraftspark med 260 meter höga verk.

Företag söker tillstånd för 26 vindkraftverk

Tekniska verken Vind AB, Linköping, söker tillstånd för Skansen vindkraftspark i Avesta kommun hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna.Projektetet omfattar 26 vindkraftverk.

Kommunägda Tekniska verken Vind AB i Linköping sa förra hösten att de i början av 2020 skulle söka tillstånd till vindkraftsprojektet Skansen i Horndalstrakten i Avesta kommun, sedan kom coronapandemin och först nu ansökan.
Det innebär att tidsplanen som först hoppades på ett tillstånd våren 2021 nu är närmare halvåret försenat.
Om länsstyrelsen säger ja kan man räkna med en överklagandetid på ett par år och efter att projektet vunnit laga kraft så hoppas bolaget på att kunna börja bygga inom två till fem år.
Ansökan omfattar en gruppstationen med högst 26 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 260 meter samt till vindkraftverken tillhörande anläggningar.

Ansökningsområdet för vindparken befinner sig i östra delen av Avesta kommun endast cirka 200 meter från gränsen till Sandvikens kommun och Gävleborgs län.
”Teknikutvecklingen inom vindkraft har gått snabbt framåt under de senaste åren med större vindkraftverk och högre elproduktion. Förhoppningen är att lämpliga vindkraftverk med totalhöjder på 260 meter kommer finnas tillgängliga på marknaden när upphandling blir aktuell för vindparken”, skriver Tekniska verken i ansökan.
För att använda området så effektivt som möjligt ur miljö- och energisynpunkt och maximera elproduktionen så vill Tekniska verken i Linköping Vind AB få ett tillstånd med fria placeringar av vindkraftverken inom ansökningsområdet

I slutet av 2018 inleddes projektet med samrådsmöten med Avesta och Sandvikens kommuner och Dalarna och Gävleborg länsstyrelser. På våren och sommaren därefter genomfördes fågelinventeringar och även inventeringar för arkeologi, markbundna naturvärden och fladdermöss och under våren 2019 genomfördes samråd med allmänheten.
By utvecklingsgrupp har under processen protesterat mot planerna.
I ansökan konstateras att projektets storlek innebär en betydande miljöpaåverkan. Inom ansökningsområdet finns tre områden som är planerade av Länsstyrelsen Dalarna för naturreservatsbildning samt ett flertal strandskyddsområden. Ansökningsområdet befinner sig inom biosfärområdet Nedre Daläven som är ett område utsett av UNESCO.

Inom en mil från ansökningsområdet finns en nationalpark, 13 befintliga naturreservat, flera Natura 2000-områden, ett naturminne och åtta skogliga biotopskyddsområden. De närmst belägna vattenskyddsområdena finns i orterna Horndal och By.
Att Tekniska verken i Linköping bygger vindkraft i andra kommuner som Sunne i Värmland och vill bygga i Avesta i Dalarna har sin förklaring:
”Vi hade gärna byggt närmare Linköping men vi måste se till var det finns goda vindförhållanden. Sen har Försvarsmakten sagt nej till utbyggnad av vindkraften i Östergötland” förklarade Gösta Gustavsson, styrelseordförande i Tekniska verken i en intervju i Norrköpings Tidningar.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS