ANNONS

Föreslås flytta till Torsångs IP

BORLÄNGE. Kommunen har föreslagit Ornäs BK – och Torsångs IF – att samlokalisera fotbollsverksamheten till Torsångs IP. Ett möte har skett, men föreningarna har inte kommit överens.

Borlänge kommun har haft flera diskussioner med Ornäs BK:s styrelse där ett antal olika lösningar diskuterats. Därefter har ett gemensamt förslag att samlokalisera fotbollsverksamheten till Torsångs IP arbetats fram. Efter samråd med Torsångs IF:s ordförande har även Torsångs IF ställt sig bakom förslaget.

19 december förra året tog fritidsnämnden beslut om att ställa sig bakom förslaget, vilket innebär att Ornäs BK:s fotbollsverksamhet föreslås flyttas till Torsångs IP. På samma möte beslutades även om att ersätta Ornäs BK med 150 000 kronor för att lösa en checkräkningskredit med kommunen som borgenär.

Fram till och med sista augusti ska Ornäs BK få spela på Ornäs IP. Sedan ska det beredas för bostadsbyggande på området.
– Det kan bli en förlängning så att klubben får avsluta säsongen hemma i Ornäs. Allt hänger på vad arkeologerna kommer fram till i sin förundersökning, berättar Roger Lundin.

Han tycker att en samlokalisering och ett samarbete med Torsångs IF är positivt för båda föreningarna.
– Ambitionen är att utveckla Torsångs IP så att fler lag får plats. Om båda klubbarna spelar på anläggningen blir det lättare för oss att göra satsningar området.

Om de båda klubbarna inte kan samsas om Torsångs IP ges andra möjligheter till Ornäs BK.
– Vi kan inte tvinga Ornäs att flytta verksamheten till Torsång. Vill de inte får vi titta på en annan lösning tillsammans. Vi har ju tidigare föreslagit dem att spela och träna på både Tunets IP eller på Sportfältet, slutar Lundin.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 24 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS