ANNONS

Anna-Karin Nilsson framhåller ökad förståelse och att vara sann mot sig själv för att uppnå närmare och välmående relationer. “Vi sköter om och reparerar vår bil och sommarstuga, men att göra detsamma med sina relationer betraktas inte sällan som ett misslyckande. Relationer förväntas bara fungera ändå”, berättar hon.
Foto: Dreamstime

Fördjupad förståelse räddar relationer

FALUN Bilar lämnas på service. Relationer bedöms dock vara underhållsfria. – En dålig relation kan utvecklas till en grå, blöt filt över livet, säger Anna-Karin Nilsson på Raw Relations.

Anna-Karin Nilsson hjälper människor att vårda sina relationer.
– Vi sköter om och reparerar till exempel vår bil och sommarstuga, men att göra detsamma med sina relationer betraktas inte sällan som ett misslyckande. Relationer förväntas bara fungera ändå, berättar hon.
– Det finns inte heller en tradition av att lägga pengar på parterapi fast det kan vara det allra viktigaste man kan ge sig själv och sina barn. Att däremot köpa en ny soffa fast den gamla var funktionell, är helt accepterat. Stämningen i den gamla soffan kan gå från distans och kyla till närhet och värme om man vårdat relationen.

Via ändamålsenligt skräddarsydda varianter av kognitiv beteendeterapi (KBT), däribland den integrativa formen av parterapi förkortad IBCT, ombesörjer hon i Raw Relations såväl tvåsamhet som företagsamhet. – Den formen av terapi är nämligen funktionell på alla relationer där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikter, berättar Anna-Karin.

Den för de allra flesta nu avslutade semesterperioden betraktas i sammanhanget som ett tveeggat svärd.
– När man blir lediga tillsammans under en längre period kan det tydliggöra hur långt ifrån varandra man verkligen befinner sig, förklarar Anna-Karin Nilsson.
– Den här sommarens fantastiska väder har sannolikt erbjudit mer utrymme och glädje än årstiden brukar, men oavsett väderlek märks de här tendenserna mer på sommaren. När man kanske jobbat för mycket innan ledigheten och sedan plötsligt ska allt man försakat under året förverkligas. Då är vissa kriser ibland oundvikliga.

Hon förespråkar att man tar hand om sina relationer med jämna mellanrum i stället för när det gått för lång tid och känslomässig röta fått fäste i själva stammen.
– Det händer att par som ska gifta sig ger varandra en kartläggning av relationen i present, för att ytterligare fördjupa banden och stämma av personligheter.
Och det finns många olika vägar att uppnå hälsosamma resultat.
– Ofta kan jag tillsammans med den eller dem som kommer till mig finna en väg att rädda eller stärka relationen, men det finns flera kloka beslut som kan fattas, och ibland innebär det beslutet att det bästa är avsluta relationen på ett bra sätt. Att skiljas åt som vänner och tacka varandra för det man haft tillsammans.

Våra relationer påverkas av otroligt många faktorer, vilka bör benas ut och tas i beaktning när man restaurerar sitt förhållningssätt till varandra.
– Det kan handla om så mycket. Man kan ha fel jobb, en depression eller annan yttre press som stör, berättar Anna-Karin.
– Det är lätt att anta att problemet ligger hos partnern, när det i själva verket kan finnas hos en själv eller andra omständigheter, vidareutvecklar hon.
Och intygar att turbulens eller pendlande harmoni i livet drabbar alla åldersgrupper, kön och typer av relationer.
– Det går dock att skönja en överrepresentation av par som söker terapi i åldrarna 25-50 år, klargör hon.

Olika skeden i barns uppväxt har därtill en naturlig inverkan på föräldrarnas relation.
– Det gäller både småbarnsföräldrar och tonårsföräldrar, att fokus hamnar på barnen och den egna samvaron i skymundan, säger Anna-Karin.
Och fortsätter:
– När barnen sedan flyttat hemifrån är det inte ovanligt att man sitter där med partnern och undrar ”hej, vem är du?”. Då finns möjligheten att hitta varandra på nytt i den nya livsfasen.

Den röda tråden är att vara sann mot sig själv.
– Därav namnet “Raw Relations – samtal utan filter” Att starta i acceptansen av det som är, är ett bra verktyg och ger i längden psykisk hälsa, säger hon.
Samtiden omger sig med ett myller av distraktioner.
– I dagens samhälle finns ett stort informationsflöde, däribland det stora mobilanvändandet och sociala medier. Att prioritera det kan vara ett uttryck för att slippa känna efter i relationen.
– Det skapar också en stress då vi ofta blir avbrutna och tappar fokus. Sjukskrivningstalen på grund av utmattning är i dag höga. Den upplevda stressen är stor.

I Anna-Karin Nilssons humanistiska vision ingår att med värme och ärlighet försöka omskapa den ibland negativa självbilden.
– Vi är ända sedan barnsben programmerade på ett visst vis, och genom en kartläggning bakåt kan man sedan på ett annat sätt verka för förändringar.
– Kärnan i det handlar om att nå förståelse på ett djupare plan. “Vad kan jag själv göra för att den här filmen ska få ett annat slut?”.

Fakta IBCT
Den svenska benämningen är vanligtvis integrativ beteendeterapi för par.
IBCT utformades av de amerikanska familjeterapeuterna Neil Jacobson och Andrew Christensen.

De utgick från de försök som gjorts med beteendeterapi för par, vilket hade sin bakgrund i social inlärningsteori och utbytesteori.

Neil Jacobson och Andrew Christensen knöt an till det sena 1900-talets vidareutveckling av behaviorismen i kognitiv riktning med inslag av mindfulness, funktionell kontextualism och acceptans som viktiga komplement. Det är den här kombinationen av delvis disparata tankemodeller och metoder som gör att denna typ av parterapi kallas integrativ. (Källa: psykologiguiden.se)

Publicerad i Annonsbladet vecka 34 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS