ANNONS

Statistiken visar i nuläget 55 trafikolyckor i Dalarna under december 2017. När alla siffror från blåljusenheterna inkommit kommer numren emellertid att stiga.
Foto: Sonny Jonasson

Förarens förmåga och farten avgör

DALARNA. Varje tillbud är en potentiell tragedi. Vägarna är nyckfulla också denna vinter.

Vilken blåljusenhet som åker först beror på tillbudets olycksnatur och allvar.
– Det primära vid polisiär utryckning är som alltid givetvis att rädda liv, när det rör sig om en svår olycka, säger Stefan Dangardt.
– Vi bistår ambulans och räddningstjänst i deras arbete om det rör sig om en allvarlig situation, utvecklar han.

Beslutet rörande lägets dignitet och om närmaste patrull ska åka till trafiktillbudet fattas av vakthavande befäl.
– Därtill är vår uppgift också att undersöka huruvida brott har begåtts i samband med olyckan, och även hantera trafikläget på platsen, förklarar Stefan Dangardt.
December innebar ombytliga väderförhållanden och därav stundtals svårbemästrade vintervägar.

2016 registrerades i december månad sammanlagt 120 trafikolyckor av varierande grad i länet.
– Statistiken vi har i nuläget visar att det var 55 olyckor i Dalarna under december 2017, berättar Khabat Amin, statistiker vid Transportstyrelsen.

1 dödsolycka, 1 allvarlig olycka, 12 måttliga och 41 lindriga, enligt rådande klassificering på området.
– Dock är det alltid en fördröjning innan vi fått in all statistik från polisen, ambulans och räddningstjänst, förklarar Khabat Amin.
– Därav kommer de slutliga siffrorna vara högre än vad nuläget visar.

Stefan Dangardt fortsätter:
– Det går inte att säga säkert utan alla siffror tillgängliga, men kanske är känslan att det varit snäppet mindre tillbud än tidigare.
– Trafikverket har varit bra på att gå ut och varna om trafikfaror, och kanske att det har givit resultat. Det är värt att ha i åtanke, utvecklar han.

Dalarna har vissa sträckor som ofta är hårt trafikerade, inte minst vintertid.
– Riksväg 70, riksväg 50 och E16 är ju pulsådrar till fjällvärlden, säger Stefan Dangardt.
Och understryker:
– Min gamla trafiklärare Birger Eriksson brukar ringa till mig och vara förbannad när media skriver att det är halkan som orsakar olyckorna.
– Även om underlaget och omständigheterna kan vara svåra så handlar det till sist om hastigheten, i viss mån däcken och framför allt föraren.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 03 2018

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS