ANNONS

En skolklass vid Ornässtugan daterad till början av 1900-talet.
Foto: Veronica Rigtorp

Förändringstider i bokform – perspektiv på vår historia

DALARNA. ”Förändringstider” är titeln på årsboken Dalarna 2021. Den är i huvudsak indelad i två perioder – demokratins 100-årsjubileum och 500 år sedan Gustav Vasa reste i Dalarna.

Boken är utgiven av Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund i samarbete med Dalarnas museum.
Den handlar som sagt om den svenska demokratins framväxt, om kvinnokamp och även om Gustav Vasas historia i olika former av sanning och sägen. Denna årsbok ägnar sig åt jubileer vilka ger perspektiv och olika sätt att se och tolka vår historia. Kanske är det firandet av en händelse som ger ett historiskt perspektiv på tillvaron.
Ett av årets jubileum är kvinnans rösträtt, eller rättare sagt, den lika och allmänna rösträtten, som också handlade om kvinnors likställdhet med männen.
Går man riktigt långt tillbaka i historien för att högtidlighålla vad som tilldragit sig, kan händelser bli till en egen särskild berättelse som genom sekler broderats ut, fått passande tillägg och traderats till att ta form av en sägen. Händelsen berättar kanske inte ens om något som verkligen inträffat. Just så är det med Gustav Vasas äventyr i Dalarna på 1520-talet.

Händelser, verkliga eller uppdiktade, kom att leva upp runt förra sekelskiftet och befästas genom minnesstenar och firanden. På så sätt lever historien, sägnen eller anekdoten vidare. Vi lyssnar och förundras, skriver Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas museum i informationen om årets utgåva.
Författare i årets utgåva är Henric Bagerius, Maria Björkroth, Lena Kättström Höök, Marie Lennestig, Bente Mellquist Danielson, Staffan Nilsson, Lena Nordesjö, Daniels Sven Olsson, Ing-Marie Pettersson Jensen, Erik Thorell, Näs Olle Tranberg, Joakim Wehlin, Lars Östlund.
Ansvarig utgivare är Christer Björklund, redaktör Erik Thorell samt grafisk form som Anna K Eriksson stått för.
Redaktionskommitté består av Anna-Karin Andersson, Staffan Nilsson, Olle Tranberg och Erik Thorell.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS