ANNONS

“Det har hänt mycket på kort tid och vi har påbörjat en resa som ska få Krylbo i bättre dager”, säger områdespolis och projektledare Susanne Lindström.
Foto: Privat

Flera satsningar som utvecklar Krylbo

KRYLBO Det är en hel del som händer i Krylbo. I onsdags var det återinvigning av Åvestadalskolan, en investering på 100 miljoner kronor och under hösten öppnas ett lärcentrum i Krylbo. – Vi kommer också att öppna en servicepunkt. Sedan har vi startat ett projekt som heter “Jämlikt Krylbo” som beviljats statligt stöd, säger kommunalrådet Lars Isacsson (S).

Projektet “Ökad jämlikhet” i Krylbo fokuserar på bostadsområdet Krylbo, där den socioekonomiska segregationen har ökat över tid men där en positiv utveckling påbörjats.
Ett annat projekt är “Trygga Krylbo” som nu drivs för andra året. Susanne Lindström, områdespolis Krylbo och projektledare berättar att projektet utvidgats och förändrats över tid.
– Vi är flera aktörer i det här men jag driver ett brottsförebyggande projekt som är förlängt till årsskiftet. Viktigaste aktören är kommunen och fastighetsbolaget Krylbohus. De har förstått det här och en bra fastighetsägare är A och O, säger Susanne Lindström.
Hon berättar att sedan starten har projektet vidgats till skola, socialtjänst och även näringsidkare.
– Det har hänt mycket på kort tid. Vi har påbörjat en resa som ska få Krylbo i bättre dager och vi vill tvätta bort stämpeln att det är en problemort. Vi upplever också att det har blivit lugnare och tryggare, säger Susanne Lindström.
Hon berättar att det har varit ett fantastiskt arbete tillsammans med kollegorna på ingripande verksamheter.
– De har koncentrerat brottsförebyggande insatser på specifika platser, så kallade ”hot spots”. Polisen åker regelbundet in i särskilda områden och visar upp sig en kort stund och kanske gör ett ingripande eller en trafikkontroll.
Susanne Lindström berättar att covid har satt stopp för fysiska medborgardialoger men det kommer hon att ta upp längre fram.
– Vi kommer också att ha samarbete med projektet “Jämlikt Krylbo”, säger hon och fortsätter:
– Det känns att vi är på rätt väg med Krylbo genom samarbete och förståelse för varandras verksamheter. Det planeras också en Krylbodag 25 september då alla verksamheter kommer att ha aktiviteter.
Via mejl meddelar Lars Isacsson att nästa vecka kommer inrikesminister Mikael Damberg att vara med på ett digitalt besök i Krylbo. Det blir som en uppföljning på besöket han gjorde när projektet “Trygga Krylbo” startade.
Förutom trygga och jämlika projekt är det fler satsningar på gång, bland annat planeras det för nya lägenheter.
– Vi har skrivit ett markanvisningsavtal med ett företag som vill bygga 147 hyreslägenheter i Krylbo, säger Isacsson.
Det är Konceptutvecklarna i Sverige AB som planerar att bygga hyreslägenheter vid Lönngränd i Krylbo. I och med markanvisningsavtalet finns ingen risk för konkurrens från andra byggföretag och Konceptutvecklarna kan gå vidare med att ta fram en byggplan.
Krylbo är med andra ord en ort att räkna med.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS