ANNONS

Kommunens sökta pengar hos Trafikverket ska bland annat gå till asfaltering av befintlig gång- och cykelväg Per Hinderbo-Söderbärke.
Foto: Veronica Rigtorp

Fler och bättre gång- och cykelvägar

Smedjebackens kommun har sökt pengar för av Trafikverket för nästkommande års åtgärder och byggen av gång- och cykelvägar.

De sökta pengarna uppgår till 50 procent av kostnaden för åtgärderna av de tre gång- och cykelvägar, GC-vägar, som kommer att åtgärdas. De återstående 50 procenten har kommunen redan avsatt för de tre gång- och cykelstråken som ska åtgärdas.
1) Asfaltering av befintlig GC-väg Per Hinderbo-Söderbärke.
2) Åtgärder av GC-väg vid Sparrmansväg.
3) Binda ihop GC-väg mellan Risingsbo villaområde inmot Morgårdshammar.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS