Fler och bättre gång- och cykelvägar

Kommunens sökta pengar hos Trafikverket ska bland annat gå till asfaltering av befintlig gång- och cykelväg Per Hinderbo-Söderbärke.
Foto: Veronica Rigtorp
Smedjebackens kommun har sökt pengar för av Trafikverket för nästkommande års åtgärder och byggen av gång- och cykelvägar.

De sökta pengarna uppgår till 50 procent av kostnaden för åtgärderna av de tre gång- och cykelvägar, GC-vägar, som kommer att åtgärdas. De återstående 50 procenten har kommunen redan avsatt för de tre gång- och cykelstråken som ska åtgärdas.
1) Asfaltering av befintlig GC-väg Per Hinderbo-Söderbärke.
2) Åtgärder av GC-väg vid Sparrmansväg.
3) Binda ihop GC-väg mellan Risingsbo villaområde inmot Morgårdshammar.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Solweig Jonsson och Bernt Jansson strör beröm över ställplatserna i Smedjebackens hamnen. – Vi brukar åka hit och ställa oss. Det är så fint, ett riktigt smultronställe, säger Bernt Jansson.
Smedjebackens kommun bjöd på skolavslutningsstämning på distans.
Smedjebackens kommun har sökt pengar för av Trafikverket för nästkommande års åtgärder och byggen av gång- och cykelvägar.