ANNONS

Under Kommunala Aktivitetsansvaret finns bland annat “Fler i egen försörjning” och “Unga till arbete”. Från vänster Helén Johansson, praktiksamordnare enheten för funktionsnedsättning, socialförvaltningen, Mattias Eliasson är praktiksamordnare SFI och IM under Barn och utbildningsförvaltningen, Linda Jonsson, kursledare Unga till arbete, kommunstyrelsen och Helena Axelsson-Fisk,
Foto: Veronica Rigtorp

Fler i egen försörjning har gett resultat

SÄTER. Fler i egen försörjning, FIE, visar bra resultat. Många av personerna har tidigare stått långt från arbetsmarknaden, men med rätt stöttning och hjälp har de kommit vidare.

Mattias Hörnvall är ansvarig samordnare för det Kommunala aktivitetsansvaret i Säters kommun. Tillsammans med Helena Axelsson-Fisk, Helén Johansson, Linda Jonsson och Mattias Eliasson, jobbar han med “Fler i egen försörjning, FIE”
– Vi samverkar för individens skull. Vi hjälper dem som behöver stöd och hjälp för att hitta sin plats på arbetsmarknaden, komma vidare till studier eller daglig sysselsättning, förklarar Helén Johansson, praktiksamordnare vid enheten för funktionsnedsättning hos socialförvaltningen.
– Tidigare satt vi på varsin kammare och jobbade, så sammanförde näringslivet oss för ett antal år sedan. De tyckte det var jobbigt när så många olika ringde och frågade efter praktikplats, fortsätter hon.

Genom kommunens beslut att genomföra FIE, har de olika instanserna kommit att jobba mer riktat tillsammans. Men det var först 2017 när de alla blev att sitta tillsammans på Dahlanders kunskapscenter, som samarbetet verkligen tog fart. Ett samarbete som visar på fina resultat.
– Närheten till varandra här i huset leder till omedelbar respons kollegor emellan och knutar löser sig på några sekunder, säger Mattias Eliasson praktiksamordnare SFI och IM vid Barn- och utbildningsförvaltningen.

Under det kommunala aktivitetsansvaret finns flera pusselbitar som tillsammans bildar samverkan som leder individerna ut i arbete, skola eller annan aktivitet.
Fler i egen försörjning, FIE och Unga till arbete, UTA är två viktiga pusselbitar.
I Unga Till Arbete får ungdomarna möjlighet att, med stöd av en handledare, arbeta fram individuella handlingsplaner. Både praktikperioder och vidareutbildning kan ingå, men slutmålet är alltid detsamma – egen försörjning.
– Företagen är skitviktiga för oss, de är A-O för att vi ska lyckas, förklarar Linda Jonsson, kursledare i UTA.
Även om de alla jobbar med olika målgrupper, uppdelade inom inriktningar, så är målet för alla egen försörjning.

Statstiken för Säter visar på rekordlåg 2, 4 procent i Säter. Det har gett goda resultat för de 118 deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder 2018. Där hela 31 stycken gått till arbete, 19 till studier och resterande 68 till övriga insatser.
Andra siffror är inte lika glädjande.
– Vi är mitt uppe i en högkonjunktur och ändå finns det 40 procent vuxna biståndstagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet, konstaterar Helena Axelsson-Fisk, som är samordnare inom FIE.
Något som givetvis är bekymmersamt.

Läs även: Sara fick jobb efter praktiken.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 18 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS