ANNONS

Johanna Odö (S), kommunstyrelsens ordförande, ser fram mot fler bostäder i Norberg.
Foto: Norbergs kommun

Fler bostäder i Norberg

NORBERG I Klackberg, vid sjön Norens västra strand, har det dalabaserade företaget Hoppfullt boende byggt nya bostäder. Det handlar om tio bostadsrättslägenheter och samtliga bostadsrätter har blivit sålda.

När Hoppfullt Boende satsade på att bygga bostäder i Norberg så var det första gången som det byggdes bostadsrätter i kommunen på över 25 år. Alla lägenheter har utsikt mot sjön Noren, endast 50 meter bort och inflyttning skedde under 2020.
– Att kunna erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer, för såväl den nuvarande Norbergsbefolkningen som inflyttare är mycket önskvärt. Lägenheterna med det strandnära läget nere vid Norens västra strand är ett sådant exempel, säger Johanna Odö (S), kommunstyrelsens ordförande.
Johanna Odö säger vidare att utbudet av bostäder och väl fungerande boendemiljöer är viktiga egenskaper för att Norberg ska betraktas som en attraktiv plats att bosätta sig på.

Planerade utvecklingsområden för bostadsbyggande är västra centrum, Prostudden och eventuellt Bjurfors. Erika Flygare, planarkitekt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning skriver i ett mejl att när det gäller Bjurfors har de ingen specifik plan. Men enligt kommunens översiktsplan ska de utreda möjligheten för bebyggelseutveckling i Bjurfors genom ett programarbete.
Det utredda området sträcker sig på södra sidan om riksväg 68 mellan korsningen riksväg 68/Klackbergsvägen och ån, med undantag för en privatägd fastighet i mitten. Norr om riksväg 68 har området mellan Norbergsåns mynning och Fraggvägen studerats. Utvecklingsplanen togs fram genom ett samarbete mellan flera förvaltningar samt kommunala bolag under åren 2015-2018. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ledde arbetet och konsultföretaget Smideman Arkitekter AB togs in för hjälp. Projektet inleddes med en stor medborgardialog och många av utvecklingsplanens förslag kommer därför från kommuninvånare.
Utvecklingsplanen antogs av Norbergs kommunfullmäktige den 23 april 2018.
– I utvecklingsplanen beskrivs hur centrum på sikt kan växa mot sjön Noren och västerut på andra sidan Norbergsån, vi vill att det ska bli verklighet, säger Johanna Odö.
Hon berättar att de för dialoger med intressenter, både privatpersoner och företag, som hört av sig till kommunen med intresse att bygga flerbostadshus, villor och andra typer av boenden.
På frågan om det blir mer samarbete med Hoppfullt boende blir svaret att de fortätter att föra dialog med dem.
– Jag tror att det är två tomter kvar, säger Johanna Odö och fortsätter:
– Det är verkligen roligt att alla fina lägenheterna är sålda, jag hoppas köparna ska trivas i sin nya bostad och hos oss i Norberg.

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS