ANNONS

Christer Ställberg, till höger, vars intresse började med Finnskogskurs på Högskolan Dalarna.
Foto: Anne Seppänen

Finnbyn och dess 200-åriga historia

Här följer ett smakprov ur Christer Ställbergs projektarbete “Finnbosättning i Söderbärke socken”, ett projektarbete för kursen Skogsfinnarna i Skandinavien, Mälardalens Högskola.

“Gamla finnbyn Bisen ligger i bergen ovanför Malingsbo mot Söderbärke. Därifrån kom finnarna först när de koloniserade Malingsboområdet. Industrialiseringen kom också igång i och med att finnarna kom till bygden som kolare och smeder.

Historik över Malingsbo 1400-1500-talen
Malungxbodum omnämnds som fäbod år 1459.
Enligt en skattelängd så fanns här skattebonde Jon på Malingsbo som skattade 6,5 öres osmund till kronan och ett öre och sex penninger i bälgskatt. Närmaste grannar var då Tolvsbo, så där kan man tala om glesbygd.
1520 års jordebok omtalar att det fanns två familjer i Malingsbo och tre i Jerensjö (Gärdsjöbo).
I Malingsbo anlades sannolikt redan i slutet av 1500-talet ett ”Bergmans smide” och samtidigt inflyttning av finnar och ännu i mitten av 1700-talet levde det finska språket kvar bland befolkningen. Malingsbo omtalas då som kapelleg eller by under Söderbärke.

Någon riktig fart på järntillverkningen blev det inte förrän Markus Kock kom, han var myntmästare och metallurg född i Belgien år 1585. Han var personligen utvald av Gustav Adolf för att ordna landets myntväsen och slog sig ner på Avesta kronobruk.
Den första hammaren uppfördes år 1625 samma år anlades också en hytta och samtidigt också den första ordentliga dammbyggnaden. År 1632 anlade Kock en andra hammare. Kock förvärvade bruket genom köp från bergsmän år 1644.
Södra Bisen: Kolonisationen skedde på 1620-talet av finnen och nybyggaren Påål. Han bygger en ria på nordsluttningen av klacken och svedjar skogen. Ett äldre torp uppfört av Pehr ved Bisen ligger norr om sjön och år 1629 när detta skatteläggs skall Pååls torp brännas, vilket dock icke sker.

År 1643 dyker Jakob Jöransson upp i arkivalierna med ett torp. Under de följande decennierna växer bruk och hyttor upp i skogarna runt om, finnarna binds upp till bruken som kolare och försvenskas. Under 1800-talet uppköper Baggå bruk hemman och nästan all mark på Södra Bisen och år 1910 försäljs allt till kronan, numera Domänverket.

Övriga mindre byar inom Malingsboområdet, som kan nämnas Övre och Nedre Malingsboby, Stockforsen, Norra och Södra Sången med Sångtorp, Djurlången, Haraldstorp och Gräsbergets två gårdar. Förutom dessa finns några enstaka gårdar och torp, ofta ganska avsides och ensligt belägna.
Byggnaderna i några av de mest avlägsna ställena är nu rivna, stängsel och gärdesgårdar har fallit ner och skogen har åter erövrat marken.”

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS